3-toaline korteriomand Rohuneeme tee 51a-5, Viimsi (57.2m2)

3-toaline korteriomand Rohuneeme tee 51a-5, Viimsi (57.2m2)

ID товара: 147358524 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 87 700.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Чт 19.11.2020 13:00:00
Окончание: Чт 17.12.2020 21:00:00
Просмотров: 2261
Последний претендент:
Rohuneeme tee 51a-5, Viimsi vald, Harjumaa, Eesti
1
RIIGI KINNISVARA AS
Рег. код 10788733    Пользователь с 07.11.2018

RKAS 2 100% э-магазин
Состояние: использованный
Расположение: Rohuneeme tee 51a-5, Viimsi vald, Harjumaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: По договорённости с продавцом Abi
Задаток: 1000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: RKAS 2 — / 0 / э-магазин продавца

Aadress: Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 51a-5  

Korteriomand: 2. korrusel asuv 3-toaline korter nr 5, üldpinnaga 57,2 m2 ja 5720/55109 suuruse mõttelise osaga kinnistust  

Registriosa nr: 4750250     

Katastriüksuse tunnus: 89001:001:0508 

Sihtotstarve: elamumaa 

Kinnistu pindala: 2 350  m 

Objekti kirjeldus:Rõduga kolmetoaline korter, mis asub hinnatud elamupiirkonnas. Korter asub maja päikesepoolsel küljel ja sellelt avaneb vaade tagahoovi, mis on korralikult hooldatud. Hoovi on rajatud varjualune, kus võimalik grillida või nautida ilusat ilma. Korteril avar rõdu päikesepoolsel küljel. Hoovis olemas parkimiskoht. 

Kõigest jalutuskäigu kaugusel Haabneeme rand, restoranid Paat ja OKO, Siidrimaja, Viimsi Vabaõhumuuseum. Ligiduses olemas ka koolid ja lasteaiad ning sportimise- ja lõõgastumise võimalused. 

Olemas korralik ühistranspordiühendus Tallinna linnaga (liinid nr 114, V1, V5). 

Viimsi Keskus ca 3 km ja Tallinna kesklinn ca 12 km kaugusel.  

Asjaõiguslikud koormatised: 1) Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts Eesti Gaas (registrikood 10178905kasuks. Isiklik kasutusõigus kinnistul maagaasitorustiku omamiseks, 
remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja maagaasitorustiku kaudu ööpäevaringselt maagaasi juhtimiseks vastavalt lepingu punktile 3 ning lepingu lisaks olevale katastriüksuse kaardile.  

2) Isiklik kasutusõigus Imatra Elekter Aktsiaselts (registrikood 10224137) kasuks. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ja seatud kinnistuga püsivalt ühendatud elektrivõrgu (liinirajatised) kasutamiseks vastavalt Tallinna notar Robert Kimmel’i poolt 04.02.2014 tõestatud lepingu punktidele kaks 
üks (2.1) kuni kaks kümme (2.10) ning 04.02.2014 lepingu lisaks olevale plaanile.  

  

Võlaõiguslikud koormatised:puuduvad   

Ehitised: Ehitisregistri andmed ehitiste ja rajatiste kohta: 

 1. Korterelamu (ehitisregistri kood 116045499) suletud netopinnaga 813,2 m2; 
 1. 10kV kaabelliin (ehitisregistri kood 220689991) ehitisealuse pinnaga 38,3 m2. 

Märkused:Hoonele on 09.03.2015.a väljastatud energiatõhususarvu klass H. Korter vajab remontisiseviimistlus on kulunud, aknaraamid on halvas seisukorras ja vajalik paigaldada uued aknad. Samuti rõduuksed, mis sulguvad raskelt. Köögimööbel puudub (olemas vaid valamukapp, kubu ning elektripliit, mille seisukord teadmata). Korteri juurde kuulub keldriboks. Keldriboks võib vihmaperioodil üle ujutada. Hoovis loodud igale korterile oma parkimiskoht. Keldriboks ja parkimiskoht on jagatud korteriühistu sisese kokkuleppe alusel. Notariaalset kasutuskorda tehtud ei ole. 

Olemas korteriühistu Rohuneeme 51a KÜ (registrikood 80430074). Korteriühistu ei ole laenu võtnud. Korteriühistu erakorralisel koosolekul 09.11.2020 otsustati võtta pakkumised, et vahetada hoones külma ja sooja vee torustik. 

Liitumised ja kolmandate isikute 

tehnovõrgud- ja rajatised: 

Tehnovõrgud 

Olemasolu 

Liitumine 

Märkus 

Elekter 

Jah 

Jah 

Imatra Elekter AS, korteriühistu kaudu 

Vesi 

Jah 

Jah 

Tsentraalne, KÜ kaudu; soe vesi  lokaalse keskküttega. Veemõõdikud puuduvad. 

Kanalisatsioon 

Jah 

Jah 

Tsentraalne 

Küte 

Jah 

Jah 

Elektri baasil lokaalne keskküte, KÜ kaudu 

 

Teenuslepingud: Puuduvad. 

Tarbimislepingud:Puuduvad. Võimalikud lepingud korteriühistu nimel.

Kinnistu  Rohuneeme tee 51a, Pringi küla, Viimsi vald suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 11.11.2020.a.): kinnistu asub elektripaigaldiste kaitsevööndites, sideehitiste kaitsevööndites, ranna või kalda piiranguvööndis ja avalikult kasutatava tee kaitsevööndis.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post: marko.kunnapas@rkas.ee, telefon: 5367 6653.

----------------

Avaliku enampakkumise tingimused 

Kinnitatud juhatuse otsusega YLD-3/2020-2307 

 1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Viimsi vallas Pringi külas Rohuneeme tee 51a-5 asuva korteriomandi alghinnaga 87 700 (kaheksakümmend seitse tuhat seitsesada) eurot.   

Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1. 

 1. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.12.2020. a kell 21:00 
 1. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.  
 1. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot 
 1. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale. 
 1. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel. 
 1. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.  
 1. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu. 
 1. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis või notari deposiitarvele.  

Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile: 

 1. kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja 
 1. kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.  
 1. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

-------------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA 

 1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul ja korteriomandil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on(„as is“). 
 1. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama. 
 1. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.  
 1. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on 09.03.2015.a väljastatud energiatõhususarvu klass H. 
 1. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest. 
 1. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks. 
 1. Korteriomandit koormavad isiklikud kasutusõigused jäävad kehtima ka pärast müügilepingu sõlmimist ja ostja kandmist kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna ning Müüja ei pea isiklikke kasutusõigusi kinnistusraamatust kustutama kõrvaldama.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul, kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post: marko.kunnapas@rkas.ee, telefon: 5367 6653.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • Заданных вопросов нет