Другие пользователи смотрели ещё

Enampakkumine: Kinnistu Roskise, Türi vald

1/1

Enampakkumine: Kinnistu Roskise, Türi vald

ID товара: 154712482 Состояние: новый
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 26 850.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пн 12.04.2021 10:28:24
Окончание: Пн 26.04.2021 10:36:20
Просмотров: 848
Последний претендент: Karuga
Väljaotsa küla, Türi vald, Järvamaa, Eesti
1
BNT ADVOKAADIBÜROO OÜ
Рег. код 11276509    Пользователь с 23.03.2020

bnt Advokaadibüroo 100% э-магазин
Состояние: новый
Расположение: Väljaotsa küla, Türi vald, Järvamaa, Eesti
Koл-во: 1
Оплата: депозитный платеж
Продавец: bnt Advokaadibüroo — / 0 / э-магазин продавца

Saksamaa Liitvabariigi esindajana müüb bnt Advokaadibüroo OÜ avalikul elektroonilisel enampakkumisel  kinnistu Roskise“, Väljaotsa külaTüri vald, Järvamaakatastritunnus 53701:004:0650, maatulundusmaa pindalaga 5,89 ha: 2,9 ha metsamaad, 2,36 ha haritavat maad, 0,14 ha looduslikku rohumaad, 0,49 ha muu maa 

Hooned ja rajatised puuduvad.  

Kitsendused: Maaparanduse hoiuala, veekogu kallasrada (Sinika peakraav), veekogu avalik kasutus, veekaitse-, piirangu- ja ehituskeelu vööndid, avalikult kasutatava tee kaitsevöönd, eesvoolu kaitsevöönd.  

Kinnistut ei koorma hüpoteegid. 

Haritav maa on kompaktne, tasane, osa suuremast põllumassiivist. Kinnistu pindala põhineb kinnistusraamatu andmetel ja võib looduses erineda. 

Põhiliste puuliikide tagavarad: kuusk 59 tm, mänd 89 tm, kask 207 tm, haab 4 tm, muu 0 tm, kokku 360 tm. Puidutagavara andmed on esitatud müüjale teadaoleva seisuga ning ei pruugi anda õiget ülevaadet hetkeseisust.  

Enampakkumise tingimused:

Enampakkumine algab Osta.ee keskkonnas 12.04.2021 kell 10.00 ja lõpeb 26.04.2020 kell 10:00.

Pakkumisi saab teha ainult osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui kolm (3) tundi alates 26.04.2020 kell 10:00-st.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 1 000 (üks tuhat) eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb enampakkumise tulemuste kinnitamisel, kui pakkujat ei kinnitata enampakkumise võitjaks. Enampakkumise võitja deponeeritud tagatisraha tasaarvestatakse müügihinnaga. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga bnt Advokaadibüroo OÜ valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud ja riigilõivud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) bnt Advokaadibüroo OÜ arvelduskontole nr EE487700771002730335 LHV Pangas või notari deposiitkontole.

Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama bnt Advokaadibüroole:

a) kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel enampakkumuse korraldaja võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses

ja

b) kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande bnt Advokaadibüroo pangakontole 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.

Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on müüjal õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada

MUU TEAVE:

1. Ostjal on võimalus objektiga tutvuda iseseisvalt. 

2. Müüja ei vastuta objektil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid.

3. Ostupakkumuse tegemisega kinnitab ostja, et ta on teadlik objekti seisukorrast, teinud kõik endast oleneva veendumaks selles ning tal ei ole müüjale mingeid pretensioone nüüd ega tulevikus.

4. Müüja ei vastuta elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest või nende puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.

5. Kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt müüjat teavitada.

Teabevahetus (küsimused, vastused) toimub osta.ee keskkonnas.

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Velvo14 спросил 23.04.2021 17:56

    Tere! Millisele osta.ee e-kontole tuleb tagatisraha kanda?

    Tere! Tagatisraha summa peab olema Teie enda e-kontol ja pakkumust tehes broneeritakse see automaatselt.

  • 5 1