Huvisõidurongi "Peetrike"

Huvisõidurongi "Peetrike"

ID товара: 145360626 Состояние: использованный

Aукцион закончился или неактивен.

Данная продажа закончилась без ставок. Если желаешь узнать в наличии ли ещё товар, то оставь оповещание продавцу, что желаешь купить товар. Пришлём Вам e-mail если продавец снова добавит товар на продажу.

Aукцион закончился или неактивен.

Данная продажа закончилась без ставок. Если желаешь узнать в наличии ли ещё товар, то оставь оповещание продавцу, что желаешь купить товар. Пришлём Вам e-mail если продавец снова добавит товар на продажу.

Окончательная цена: 25 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Вт 13.10.2020 12:00:00
Окончание: Пн 02.11.2020 12:00:00
Просмотров: 3293
Последний претендент:
Lihula mnt 24, Haapsalu, Läänemaa, Eesti
1
Haapsalu Linnavalitsus
Рег. код 75012802    Пользователь с 22.06.2006

Haapsalulv 100% э-магазин
Состояние: использованный
Расположение: Lihula mnt 24, Haapsalu, Läänemaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: По договорённости с продавцом Abi
Задаток: 1000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Haapsalulv — / 2 / э-магазин продавца

Huvisõidurongi „Peetrike“

Rong koosneb ühest vedurist ja kahest vagunist. Seisukord on sõidukorras, valmistatud 1991. a. Rong on mõeldud turistide transpordiks. Seerianumbrid: D0TT0F8735362FAJ (vedur F87 Ford FSD425) ja D0TT0WDA006FAI, D0TT0WDC002FAI (vagunid).

Enampakkumise alghind on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot.
Käsiraha 1000 (üks tuhat) eurot

Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis 13.10.2020 kuni 02.11.2020 kell 12.00.

Rongiga tutvumiseks palun ühendust võtta:
Madis Raudsepp, tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699
e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee;

*********************************

PROTSEDUURIREEGLID

Haapsalu Linnavalitsus k o r r a l d a b:

1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluva huvisõidurongi „Peetrike“ elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:
1.1. Rong koosneb ühest vedurist ja kahest vagunist. Seisukord on sõidukorras, valmistatud 1991. a rong on mõeldud turistide transpordiks. Seerianumbrid: D0TT0F8735362FAJ (vedur F87 Ford FSD425) ja D0TT0WDA006FAI, D0TT0WDC002FAI (vagunid).
1.2. Enampakkumise alghind on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot.
1.3. Enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus.
1.4. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee), mida haldab Allepal OÜ.
1.5. Tagatisraha on 1000 (üks tuhat) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
1.6. Pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud kaubaga ja on teadlik selle tegelikust seisukorrast. Pakkuja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Lisainfo saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti Madis Raudsepa poole (kontaktid: tel 472 5311, 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee).
1.7. Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis 13.10.2020 kuni 02.11.2020 kell 12.00. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Rongi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
1.8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma rongi eest tema pakutud hinna.
1.9. Pakkumise samm on 300 (kolm sada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
1.10. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
1.11. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsus.
1.12. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita.
1.13. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemisest on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
1.14. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist.
Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
1.14.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
1.14.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
1.14.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
1.15. Huvisõidurongi võõrandamise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tuleb tasuda kogu ostuhind vastavalt ostu-müügilepingule arve alusel, mis väljastatakse kohe pärast lepingu sõlmimist.
1.16. Huvisõidurongi Ostjal sõlmida eelnimetatud ostu-müügileping 30 päeva jooksul elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks ostu-müügilepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Заданных вопросов нет