Kiisa kinnisasja võõrandamine

Kiisa kinnisasja võõrandamine

ID товара: 187897916 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 69 100.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Чт 26.01.2023 12:00:00
Окончание: Пн 20.02.2023 13:20:42
Просмотров: 8197
Последний претендент: Hestli
Oju külas asuv Kiisa kinnistu, koos Kiisa-Kõrtsi hoonestamata kinnistuga, Saare maakond, Eesti
1
Продавец:
Saaremaa vald100%положительный отзыв
2 oбратная связь    62 подписчики
Saaremaa Vallavalitsus   Пользователь с 21.03.2019
Рег. код 77000306
Состояние: использованный
Расположение: Oju külas asuv Kiisa kinnistu, koos Kiisa-Kõrtsi hoonestamata kinnistuga, Saare maakond, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 3900 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Saaremaa vald100%положительный отзыв э-магазин продавца
Aadress: Saaremaa vald, Oju küla, Kiisa
Pindala (m2): 14953
Katastritunnus: 30101:003:0547
Registriosa number: 1652934
Sihtotsarve: elamumaa
Seisukorra/objekti kirjeldus: Kiisa kinnisasjal asub elamu (ehitisregistri kood 121286308) ja viis kõrvalhoonet, mis ei ole kantud ehitisregistrisse. Kõik hooned on halvas seisus ja neis on endisest omanikust mahajäänud asju
Liitumised: elektriliitumine aktiivne 25A, vaja sõlmida võrguleping ja tellida pingestamine, olemasolev puurkaev, seisund tedamata
Valmidus:  
Lisainfo/kitsendused: Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd tee nr 21182 Viki-Kurevere
  elektripaigaldise kaitsevöönd, elektriõhuliin
  Puurkaevu hooldusala
  Ranna või kalda piiranguvöönd, väike osa kagunurgas
   
Hind: alghind kaks kinnisasja koos 39 000
Käsiraha: tagatisraha 3900
Tasumise info: tagatisraha tasarveldatatkse ennne müügihinna tasumit, tasumine enne notaritehingut
   
Aadress: Saaremaa vald, Oju küla, Kiisa-Kõrtsi
Pindala (ha): 12,90 ha
Katastritunnus: 30101:003:0124
Registriosa number: 1652934
Sihtotsarve: maatulundusmaa
Seisukorra/objekti kirjeldus: Kiisa-Kõrtsi kinnisasja puhul on tegemist pooles ulatuses metsamaaga ja ülejäänu osas veekoguga Pautsaare laht
Liitumised: puuduvad
Valmidus: puuduvad
Lisainfo/kitsendused: Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd ja tee avalik kasutus tee nr 21182 Viki-Kurevere
  Gedeetilise märgi kaitsevöönd
  Veekogu kallasrada
  Veekogu avalik kasutus
  Ranna või kalda piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd, veekaitsevöönd
  Kaitseala piiranguvöönd, Vilsandi rahvuspark, Kiirassaare pv.Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras

Saaremaa vallale kuulub Kihelkonna piirkonnas Oju külas asuv Kiisa kinnistu, kuhu kuuluvad Kiisa-Kõrtsi hoonestamata kinnisasi (registriosa nr 1652934, katastriüksus 30101:003:0124, pindala 12,90 ha, maatulundusmaa) ja Kiisa hoonestatud kinnisasi (registriosa nr 1652934, katastriüksus 30101:003:0547, pindala 14953 m², elamumaa). Kiisa-Kõrtsi katastriüksuse puhul on tegemist pooles ulatuses metsamaaga ja ülejäänu osas veekoguga – Pautsaare laht. Kiisa katastriüksusel asub elamu (ehitisregistri kood 121286308) ja viis kõrvalhoonet, mis ei ole kantud ehitisregistrisse. Kõik hooned on halvas seisus ja neis on endisest omanikust mahajäänud asju. Hoonestatud kinnistul on elektriliitumine ja puurkaev (ehitisregistri kood 220654887), mille seisund on teadmata. Kinnistutele on juurdepääs Viki-Kurevere (nr 21182) riigimaanteelt, mille ääres nad asuvad.Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 29 punkti 2 kohaselt võib vallavara võõrandada nii tasu eest kui ka tasuta, kui vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas. Saaremaa Vallavalitsus ei kasuta Kiisa ja Kiisa-Kõrtsi kinnisasju valitsemise ega ka muul avalikul otstarbel. Saaremaa Vallavalitsus on seisukohal, et Kiisa ja Kiisa-Kõrtsi kinnisasjadvõib enampakkumise korras võõrandada. Enampakkumise alghinna, 39 000 eurot, määramisel on võetud arvesse eksperdi hinnangut. Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 22, § 29 punkti 2, § 30 lõike 1 punkti 4 ja lõike 3, § 31 lõike 1 punkti 2, § 33 lõike 1 ning § 34 lõike 1 punktid 1 ja 2, Saaremaa

Vallavalitsus annab k o r r a l d u s e:


1. Võõrandada elektroonilise enampakkumise korras üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee (edaspidi Osta.ee) portaalis Saaremaa valla omandis olev, Saaremaa vallas Oju külas asuv Kiisa kinnistu, kuhu kuuluvad Kiisa-Kõrtsi hoonestamata kinnisasi (registriosa nr 1652934, katastriüksus 30101:003:0124, pindala 12,90 ha, maatulundusmaa) ja Kiisa hoonestatud kinnisasi (registriosa nr 1652934, katastriüksus 30101:003:0547, pindala 14953 m², elamumaa, edaspidi koos nimetatud Kinnistu). Kiisa-Kõrtsi kinnistu puhul on tegemist pooles ulatuses metsamaaga ja ülejäänu osas veekoguga Pautsaare laht. Kiisa kinnisasjal asub elamu (ehitisregistri kood 121286308) ja viis kõrvalhoonet, mis ei ole kantud ehitisregistrisse. Kõik hooned on halvas seisus ja neis on endisest omanikust mahajäänud asju. Kinnisasjal on elektriliitumine ja puurkaev (ehitisregistri kood 220654887), mille seisund on teadmata. Kinnisasjadele on juurdepääs avalikult riigimaanteelt 21182 VikiKurevere, mille ääres need asuvad.
2. Kinnitada enampakkumise tingimused:
2.1. enampakkumine toimub 26. jaanuari 2023. a kella 12.00-st kuni 20.veebruari 2023. a kella 12.00-ni;
2.2. enampakkumise alghind on 39 000 eurot;
2.3. tagatisraha on 3900 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tagatisraha tasumata ei võimalda oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik pangalingi kaudu kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab summa tagasi oma pangakontole kanda; 
2.4. enampakkumisest ei või osa võtta maksuvõlglased ja isikud, kellel on Saaremaa valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused; 
2.5. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas isikutunnistusega (ID-kaardiga) või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
2.6. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate enampakkumise tingimustega, on tutvunud kinnistu seisukorraga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja tal ei ole selles küsimuses Saaremaa Vallavalitsusele pretensioone.
Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Saaremaa Vallavalitsuse kinnisvarateenistuse juhataja (Raivo Kahm, tel +372 5228547, e-post: [email protected]) poole;
2.7. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumise tulemused kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
2.8. võimalik on teha kahte erinevat liiki pakkumist:
2.8.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
2.8.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad pakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
2.8.3. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi; 
2.9. pakkumise samm on 100 (ükssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta; 
2.10. kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
2.11. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga; 
2.12. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Saaremaa Vallavalitsuse komisjon;
2.13. komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
2.14. kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
2.15. enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata 15 päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. 
3. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
3.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
3.2. selgub, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta; 
3.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktides sätestatud korda. 
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. 
Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral enampakkumise tingimuste või protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama enampakkumise võitjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata. 
5. Enampakkumise võitjal on kohustus sõlmida kinnistu notariaalne müügileping 60 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 60 päeva jooksul ülalnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Ülalnimetatud tähtajaks notariaalse müügilepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja selle võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. 
6. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna, millest on maha arvatud tema poolt tasutud enampakkumise tagatisraha 3950 eurot, hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks kolmandaks päevaks ja kandma selle Saaremaa Vallavalitsuse pangaarvele EE851010602007390004 (SEB Pank) või notari deposiitkontole. Ülalnimetatud kohustuse täitmata jätmise korral kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimisele ja tagatisraha tagastamisele.
7. Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingute sõlmimisega kaasnevad notaritasud ja riigilõivud tasub enampakkumise võitja.
8. Kinnitada elektroonilise enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon:
8.1. Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm, komisjoni esimees; 
8.2. Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna vallavaraspetsialist Margo Sooäär, komisjoni liige; 
8.3. Saaremaa Vallavalitsuse spetsialist Liana Kaasik, komisjoni liige. 
9. Avaldada enampakkumise kuulutus Saaremaa vallalehes „Saaremaa Teataja“. Enampakkumise tingimuste terviktekst avaldada Saaremaa valla veebilehel.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisega. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamisest. 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Заданных вопросов нет