Kinnisasja Lõuna tn 39b enampakkumine.

1/1

Kinnisasja Lõuna tn 39b enampakkumine.

ID товара: 183997373 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 3 600.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Чт 03.11.2022 14:00:00
Окончание: Ср 30.11.2022 14:00:00
Просмотров: 2893
Последний претендент: AinarAvloi
Lõuna tn 39b Antsla, Võrumaa, Eesti
1
Продавец:
antslavallavalitsus
один отзыв    19 подписчики
Antsla Vallavalitsus   Пользователь с 26.01.2016
Рег. код 75010418
Состояние: использованный
Расположение: Lõuna tn 39b Antsla, Võrumaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 290 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: antslavallavalitsusэ-магазин продавца
Aadress: Antsla linn Lõuna tn 39b
Pindala (m2): 1932 m2
Katastritunnus: 14401:006:0018
Registriosa number: 2734641
Sihtotsarve: elamumaa (100%)
   
Hind: alghind 2900 eurot
Käsiraha: 290 eurot
Tasumise info: Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele
  SEB pangas EE631010402011665006
Kontaktisik: Rain Ruusa
Tutvumise info: 785 5007, 503 2057, e-post: [email protected]

 

Enampakkumise läbiviimise tingimused:

1. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
2. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.
3. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee ekontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.
4. Osta.ee portaalis pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu
seisukorrast ning ei oma Antsla Vallavalitsusele pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda majandusnõuniku poole ( Rain Ruusa, 785 5007, 503 2057, e-post: [email protected]).
5. Juhul kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma pakutud hinna.
6. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
6.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
6.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.
7. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi.
8. Pakkumise samm on 100 eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta.
9. Pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik.
10. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit.
11. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Antsla Vallavalitsuse moodustatud komisjon.
12. Antsla Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses.
13. Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel, on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Antsla Vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus registreerib saadud protestid ja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
14. Enampakkumise tulemused kinnitab Antsla Vallavalitsus korraldusega hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevale järgneva kolme nädala jooksul. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
14.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
14.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
14.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda.
15. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita.
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül, kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
16. Elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud ostja) tasuda vara ostuhind hiljemalt notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Ostuhind tuleb tasuda Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006.
17. Notariaalse ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
18. Ostja peab sõlmima notariaalse lepingu ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemist. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostumüügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Antsla Vallavalitsuse korraldus:
1. Korraldada elektrooniline enampakkumine kinnisasja, asukohaga Antsla linn Lõuna tn 39b, registriosa number 2734641, katastritunnus 14401:006:0018, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1932 m2, võõrandamiseks.
2. Vallavara antakse kasutusse järgmistel tingimustel:
2.1. alghind on 2900 eurot;
2.2. tagatisraha suurus 290 eurot;
2.3. osavõtutasu mitte kehtestada;
2.4. pakkumise esitamise tähtaeg on 30.11.2022 kell 14.00;
2.5. pakkumine viiakse läbi veebikeskkonnas Osta.ee.
3. Lepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa hinnast tulenevaks makseks sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).
4. Lepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.

Вложения

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Заданных вопросов нет