Kinnistu asukohaga Lai tn 22, Ambla alevik (2579 m²)

Kinnistu asukohaga Lai tn 22, Ambla alevik (2579 m²)

ID товара: 176526001 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 60 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Ср 08.06.2022 12:00:00
Окончание: Пт 08.07.2022 12:00:00
Просмотров: 3094
Последний претендент: Dreams Capital
Ambla alevik, Järva vald, Järvamaa, Eesti
1
Продавец:
Järva vald100%положительный отзыв
4 oбратная связь    21 подписчики
Järva Vallavalitsus   Пользователь с 10.05.2019
Рег. код 77000335
Состояние: использованный
Расположение: Ambla alevik, Järva vald, Järvamaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 6000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Järva vald100%положительный отзыв э-магазин продавца

Kinnistu (registriosa nr 2406836, katastritunnus 13401:001:0049, pindala 2579,0 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, aadress Järva maakond, Järva vald, Ambla alevik, Lai tn 22).

Ambla vallamaja asub tänapäevase haldusjaotuse järgi Ambla alevikus Järva vallas Järva maakonnas (kunagises Ambla kihelkonnas). Maja ehitati 1893. aastal. Maja on ühekorruseline, lakatubadega, viilkatusega, krohvitud seintega. Maja asub ajaloolises miljööväärtuslikus asulas oma paljude kutuurikihistustega. Sajandivahetusel asutati Amblasse karskusselts ja puhkpilliorkester. 1904. aastal valmis Tuletõrjeühingu Seltsimaja, kus hakati korraldama heategevuslikke pidusid. Tuntud olid Ambla Laulupäevad. 1909.aastal alustas tööd auru jõul töötav piimakoda ja selle lähedal oli ka toodangu müügiks kauplus. 1924. aastal asutati Ambla Ühispank. Tekkisid kartuliühisus, masinatarvitajate-, turba- ja munamüügiühisus ja mitmed teised ühisettevõtted. Amblas tegutses Põhja-Järvamaa Põllumeeste Konvent. 1922.aastal oli alevikus juba 97 elumaja, 1933. aastal 102. Samal ajal tegutses 500 elanikuga alevikus seitse väikest kauplust ja sama palju pisitööstusi, kus värviti ja vanutati riiet, kraasiti villa, pargiti nahka, jahvatati vilja, tehti rauatöid ja valmistati isegi piimapulbrit. 1932-1933. aastal tegutses Amblas turg.

Ambla vallamaja on kaitsealune kultuurimälestis (kultuurimälestiste registri number 14956) ja kuur. Kinnistul asub Elektrilevi OÜ elektriõhuliin, Telia Eesti AS sidekaabel, ELASA sidekaabel. Kinnistu asub tervikuna mälestise kaitsevööndis.

Vallamajal on lokaalne keskkütte (maaküte ja vedelküte) ja asfaltparkimisplats.

Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha. 

Kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva. 

Alghind on 60 000 eurot.

Tagatisraha on 6000 eurot.

Kontakt: Valdur Permanson, telefon 5127569, e-post [email protected]

------------------------

JÄRVA VALLAVALITSUSE KORRALDUS:

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 29 ja § 38 ning Järva Vallavolikogu 28.04.2022 otsuse nr 34 „Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras“ alusel. Järva Vallavolikogu 28.04.2022 otsusega nr 34 võõrandatakse elektroonilise enampakkumise korras kinnistu asukohaga Ambla alevik, Lai tn 22.

 1. Korraldada elektrooniline enampakkumine kinnistu (registriosa nr 2406836, katastritunnus 13401:001:0049, pindala 2579,0 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, aadress Järva maakond, Järva vald, Ambla alevik, Lai tn 22) võõrandamiseks.
 1. Enampakkumiste tingimused:
 • enampakkumise korraldaja on Järva Vallavalitsus;
 • kõik kinnistu omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;
 • kinnistu alghind on 60 000 eurot;
 • tagatisraha suurus on 6000 eurot
 • müügihind tasutakse täies ulatuses vähemalt kolm päeva enne müügilepingu sõlmimist;
 • enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tähelepanelikult kinnistu looduses üle vaatama ning tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga. Kinnistu ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnistu seisukorrast;
 • enampakkumise võitjaks loetakse kõrgeima hinna pakkunud osaleja;
 • enampakkumine toimub internetiportaalis Osta.ee (www.osta.ee);
 • enampakkumine viiakse läbi vastavalt Osta.ee kasutustingimustele. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis; 
 • Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas enampakkumise korraldajale pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Järva Vallavalitsuse vallavara spetsialisti Valdur Permansoni poole (telefon 5127569, e-post [email protected]);
 • kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Järva Vallavalitsuse vallavara spetsialistile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavara spetsialist registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul enampakkumise vahendajale (Osta.ee portaal), kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
 1. Enampakkumise läbiviimise komisjoni ülesandeid täidab vallavara spetsialist.
 1. Kui enampakkumise tulemusena ei esitatud ühtegi pakkumist, võib komisjon kinnistu panna korduvalt enampakkumisele, kuni pakkumine esitatakse 


Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus määrata oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast, minimaalselt 15,00€.
Arve/ostu-müügileping koostatakse enampakkumise võitja andmetega! 
Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • kunstnik спросил 07.07.2022 12:28

  Mis aastast maaküttesüsteem pärineb? Kuna vanad süsteemid on kohutavalt ebaeffektiivsed, loe kallid ülalpidada ja seega tuleks uuel omanikul (kuna vana omanik oli reeglina vanal-heal ajal elektrileping) siis uue omaniku leping võib kohati osutuda rohkem kui kolm korda kallimaks (vastavalt valitud võrgulepingule). Ehk siis kui kõhutunne ütelb , et sellise hoone kütmisele võis kuluda vana lepinguga 5000-6000 euri aastas siis uus omanik peaks tõenäoliselt arvestama minimaalselt 15000 eurose aastase elektrikuluga küttele, pluss olemasoleva vana süsteemi uuendamise kulud.

  Meile teadaolevalt pärineb maaküttesüsteem aastast 2007.

 • Kas vastab tõele, et tegu on muinsuskaitse all oleva objektiga ja seega nõuab muinsuskaitse antud objekti ehitajalt muinsuskaitse litsentsi aga ehitusfirmad kes omavad seda litsentsi võivad küsida tööde eest 10-12 korda rohkem kui tava ehitusfirmad? Seega mul on tunne, et Eestis on nii mõnigi hoone mida saaks muidu odavamalt renoveerida, hukule määratud peale seda kui muinsuskaitse võtab hoone kaitse alla.

  Jah, tegemist on muinsuskaitse all oleva ehitisega ja muinsuskaitse valdkonnas tegutsemiseks peab ettevõtjal olema leping pädeva isikuga või ta peab olema füüsilisest isikust ettevõtjana ise pädev isik.

 • 5 2