Kinnistu Harviku, Kunda linn, Viru-Nigula vald

1/1

Kinnistu Harviku, Kunda linn, Viru-Nigula vald

ID товара: 209845072 Состояние: использованный

Aукцион закончился или неактивен.

Данная продажа закончилась без ставок. Если желаешь узнать в наличии ли ещё товар, то оставь оповещание продавцу, что желаешь купить товар. Пришлём Вам e-mail если продавец снова добавит товар на продажу.

Aукцион закончился или неактивен.

Данная продажа закончилась без ставок. Если желаешь узнать в наличии ли ещё товар, то оставь оповещание продавцу, что желаешь купить товар. Пришлём Вам e-mail если продавец снова добавит товар на продажу.

Окончательная цена: 400 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пн 25.03.2024 12:00:00
Окончание: Пт 26.04.2024 12:00:00
Просмотров: 1332
Последний претендент:
Harviku, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Продавец:
VnMK1
5 oбратная связь    55 подписчики
Viru-Nigula valla majanduskeskus   Пользователь с 03.03.2020
Рег. код 75034347
Состояние: использованный
Расположение: Harviku, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: Самовывоз
Задаток: 4000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: VnMK1э-магазин продавца

Kunda sadama ja ranna kõrval, 200 m merest. Väga hea ligipääs asfaltkattega teelt.  

Tootmismaa, elektriühenduse võimalus, kaitsme suurus 3x40A.

Kinnistu Harviku, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 9200750, katastritunnus 90301:001:0143, tootmismaa, pindala 50401 m²)

Vallavara võõrandamise elektroonilise enampakkumise teade

Viru-Nigula vallavalitsus võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“, Viru-Nigula Vallavalitsuse 21.03.2024 korralduse nr 63 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ teatab:

1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Viru-Nigula vallale kuuluv hoonestamata kinnistu Harviku, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 9200750, tootmismaa, pindala 50401 m², katastritunnus 90301:001:0143) avalikul elektroonilisel enampakkumisel alghinnaga nelisada tuhat (400 000,00) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 26.04.2024 kell 12.00.
2. Elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus;
3. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
4. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
5. Tagatisraha on 1% alghinnast s.o 4000,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
6. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
7. Osta.ee portaalis maaüksuse kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula valla majanduskeskuse juhataja poole (Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected]);
8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
9. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
11. Pakkumise samm on viissada (500,00) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
12. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon;
15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel
müügilepingut ei sõlmita;
16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
17.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
17.2.selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
17.3.enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda.
18. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita.
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
19. Enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda
ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr EE252200221011939622 (Swedbank);
20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
21. Kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud kinnistu notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Заданных вопросов нет

Другие аукционы продавца