Kinnistu Vasta tee 4, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald

1/1

Kinnistu Vasta tee 4, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald

ID товара: 211503651 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 9 542.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пн 22.04.2024 12:00:00
Окончание: Пт 10.05.2024 12:00:00
Просмотров: 1080
Последний претендент: BirxL
Vasta tee 4, Viru-Nigula alevik, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Продавец:
VnMK1
5 oбратная связь    55 подписчики
Viru-Nigula valla majanduskeskus   Пользователь с 03.03.2020
Рег. код 75034347
Состояние: использованный
Расположение: Vasta tee 4, Viru-Nigula alevik, Lääne-Virumaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: Самовывоз
Задаток: 488 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: VnMK1э-магазин продавца

Hoonestamata kinnistu registriosa nr  9047050; Vasta tee 4, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa ( katastritunnus 90201:001:0539, pindalaga 4771 m2), elamumaa 100%.

Kontakt: Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected]

Vallavara võõrandamise elektroonilise enampakkumise teade

Viru-Nigula vallavalitsus, võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“, Viru-Nigula Vallavalitsuse 18.04.2024 korralduse nr 89 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ teatab:

1. Võõrandada avalikul elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv hoonestamata kinnistu Vasta tee 4, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 9047050, katastritunnus 90201:001:0539, pindalaga 4771 m2) alghinnaga üheksa tuhat viissada nelikümmend kaks (9542,00) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 10.05.2024 kell 12.00. Kinnistu on osaliselt haritud. Kinnistul asub sidekaabel õhuliinina, mille kaitsevööndi ulatus on mõlemale poole liini telge 1 m. 

2. Elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus.

3. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee).

4. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. 

5. Tagatisraha on 5% alghinnast s.o 477,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt. Ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

6. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.

7. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Varaga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula valla majanduskeskuse juhataja Alari Kirt poole (tel. 5309 7785, e-post: [email protected]).

8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna.

9. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat
teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.

10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi.

11. Pakkumise samm on viiskümmend (50) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta.

12. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga.

14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon.

15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei sitatud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita.

16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
17.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
17.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
17.3.enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. 

18. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult.
Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita.
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata

19. Kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr EE252200221011939622 (Swedbank).

20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal.

21. Ostjal sõlmida eelnimetatud kinnistu notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates.
Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Tere. kas pealkirjas midagi valesti pole? Tegu pole ju Kunda linnaga

    ответил 22.04.2024 15:29

    Täname märkamast.

  • 5 1

Другие аукционы продавца