Kirila, Päinurme küla, Järva vald ( 2193 m². )

Kirila, Päinurme küla, Järva vald ( 2193 m². )

87 дней 7 часов Чт 10.10.2024 15:00:00
ID товара: 213502490 Состояние: использованный
Осталось времени:
87 дней 7 часов
Окончание: Чт 10.10.2024 15:00:00
Текущая цена: 7000 EUR
Делать ставки на данном аукционе разрешено с 18 лет.
Войти Регистрация

NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.

7000 сделай ставку первым
Делать ставки на данном аукционе разрешено с 18 лет. Войти Регистрация
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.
Продление окончания: 5 минут
Начало: Чт 30.05.2024 10:00:00
Просмотров: 1749
Последний претендент:
Kirila, Päinurme küla, Järva vald, Järvamaa, Eesti
1
Продавец:
Järva vald
5 oбратная связь    121 подписчики
Järva Vallavalitsus   Пользователь с 10.05.2019
Рег. код 77000335
Состояние: использованный
Расположение: Kirila, Päinurme küla, Järva vald, Järvamaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: Самовывоз
Задаток: 700 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Järva valdэ-магазин продавца

Järva vald müüb enampakkumisel kinnistu (registriosa nr 22721250, katastritunnus 25501:001:0915, aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Kirila. Maa sihtotstarve on sihtotstarbeta maa 100 %, pindala 2193 m².

Kinnistul asuvad rohelusse peitunud elamu (ehitisregistri kood 107018193) , laut ja kuur (ei ole ehitisregistris). Hooned on lagunenud.  Hoonetes on mööbel ja olmejäätmed. Kaev ja kanalisatsioon puudub. Elektri võrguleping puudub.  Mets  ja Päinurme jõgi paari km kaugusel.

Teed on heas seisukorras, kinnistu piirneb avaliku teega mis on aastaringselt hooldatav.

Asukoht umbes 30 km kaugusel Paidest ja 24 km kaugusel Põltsamaast. Külas on pood, raamatukogu, rahvamaja, hooldekodu. Toimiv bussiühendus (Paide ja Põltsamaa).

Kinnistu saab looduses üle vaadata igal ajal.

Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul (tähtaeg teatatakse enampakkumise võitjale täiendavalt) või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

Notariaalne müügileping sõlmitakse kaugtõestamise teel, kui ei lepita kokku teisiti.

Müügihinna tasumiseks kasutatakse notari hoiukontot, kui ei lepita kokku teisiti.

Kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva.

Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud.

Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal

registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

Müügileping sõlmitakse sama isikuga kes on enampakkumise võitnud. Arve esitatakse samale isikule ja arve peab tasuma sama isik, kes on enampakkumise võitnud.

Kontakt: Valdur Permanson, telefon 5127569, e-post [email protected]

-------------------------------------------------------------------------------

Vallavalitsuse korraldus:

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 29, § 38, Järva Vallavolikogu 22.06.2023 otsuse nr 48 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ alusel.
1. Korraldada elektroonilised enampakkumised:
1.1. kinnistu (registriosa nr 10031950, katastritunnus 28801:001:0264, aadress Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Sepa-Juku) võõrandamiseks alghinnaga 8 000 (kaheksa tuhat) eurot, tagatisraha 800 eurot;
1.2. kinnistu (registriosa nr 22721250, katastritunnus 25501:001:0915, aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Kirila) võõrandamiseks alghinnaga 7 000 (seitse tuhat) eurot, tagatisraha 700 eurot;
1.3. kinnistu (registriosa nr 19993950, katastritunnus 25501:001:0769, aadress Järva maakond, Järva vald, Kukevere küla, Rodima) alghinnaga 10 000 (kümme tuhat) eurot, tagatisraha 1000 eurot;
1.4. kinnistu (registriosa nr 20752150, katastritunnus 25501:001:0968, aadress Järva maakond, Järva vald, Reinevere küla Töötoa) alghinnaga 6 000 (kuus tuhat) eurot, tagatisraha 600 eurot;
1.5. kinnistu (registriosa nr 20070950, katastritunnus 25501:001:0717, aadress Järva maakond, Järva vald, Jõgisoo küla Saare tee 18) alghinnaga 7 000 (seitse tuhat) eurot, tagatisraha 700 eurot;
1.6. kinnistu (registriosa nr 21237650, katastritunnus 25501:001:0927, aadress Järva maakond, Järva vald, Väike-Kareda küla, Nugise) alghinnaga 3 000 (kolm tuhat) eurot, tagatisraha 300 eurot.
2. Enampakkumiste tingimused:
2.1. kõik kinnistu omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;
2.2. kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva;
2.3. enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tähelepanelikult kinnistu looduses üle vaatama ning tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga. Kinnistu ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnistu seisukorrast;
2.4. enampakkumise võitjaks loetakse kõrgeima hinna pakkunud osaleja;
2.5. enampakkumine toimub selleks ette nähtud internetiportaalis;
2.6. enampakkumine viiakse läbi vastavalt internetiportaali kasutustingimustele. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele internetiportaalis;
2.7. internetiportaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega, on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses varaga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Järva Vallavalitsuse vallavara spetsialisti Valdur Permansoni poole (telefon 512 7569, e-post [email protected]);
3. Enampakkumise läbiviimise komisjoni ülesandeid täidab vallavara spetsialist.
4. Kui enampakkumise tulemusena ei esitatud ühtegi pakkumist, võib komisjon kinnistud panna korduvalt enampakkumisele, kuni pakkumine esitatakse.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.


Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus määrata oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast, minimaalselt 15,00€.
Ostu-müügileping koostatakse enampakkumise võitja andmetega! 
Kui soovite vara vormistada ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.
NB! Различные мошенничества - обычное дело! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.

  • Заданных вопросов нет
Чтобы задать вопрос просим войти
7000 сделай ставку первым
Делать ставки на данном аукционе разрешено с 18 лет. Войти Регистрация
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.