Другие пользователи смотрели ещё

Kiviõli tee 27, Lüganuse alevik, Lüganuse vald

1/1

Kiviõli tee 27, Lüganuse alevik, Lüganuse vald

ID товара: 151223746 Состояние: старый
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 8 205.59 EUR
Продление окончания: 2 минут
Начало: Чт 04.02.2021 15:00:00
Окончание: Чт 25.02.2021 15:00:00
Просмотров: 1093
Последний претендент:
Lüganuse vald, Ida-Virumaa, Eesti
1
Lüganuse Vallavalitsus
Рег. код 77000223    Пользователь с 29.11.2020

Lüganuse Vallavalitsus 100% э-магазин
Состояние: старый
Расположение: Lüganuse vald, Ida-Virumaa, Eesti
Koл-во: 1
Оплата: депозитный платеж
Продавец: Lüganuse Vallavalitsus — / 0 / э-магазин продавца

Ida-Virumaal Lüganuse Lüganuse alevikus  asuva Kiviõli tee 27 hoonestatud kinnistu (registriosa nr 814950, katastritunnus 43701:004:0327, sihtotstarve ühiskondlike ehitistemaa 100%, pindala 4037 m2) avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine.
Alghind 8205.59 (kaheks tuhat kakssada viis eurot ja 59 senti ) eurot
Tagatisraha 75 (seitsekümmend viis) eurot

Enampakkumise tähtaeg on 25. veebruar 2021. a kell 15.00

Kinnistuga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks palun ühendust võtta:
Kristel Kütt, telefon 56949248, e-post kristel.kytt@lyganuse.ee 
---------
Kinnistul asub  Lüganuse Ringhoone Kiviõli tee 27, Lüganuse alevik, Lüganuse vald. Antud kinnistusel paiknev endine Püssi mõisa karjakatsell 19 sajandist mis on muinsuskaitse all. Hoone on seisnud aastaid tühi, viimane põleng toimus mais  2019 mille tulemusena on katus väga halvas seisukorras lisaks on osad paekivimüürid ilma katteta mis lagunevad. Kinnistu hoones oli viimati kauplus  2009, elamispinnad on tühjad alates 2000 aastast. Kinnistule on teinud ka muinsuskaitseamet ettekirjutuse  milles nähakse ette hoone konserveerimist.  

 1. Viia läbi Lüganuse vallale kuuluva kinnistu, aadressil Kiviõli tee 27, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43701:004:0327, registriosa nr 814950, pindalaga 4037 m², ühiskondlike ehitistemaa 100%, kinnistu on muinsuskaitse all, avalik kirjalik elektrooniline enampakkuminealghinnaga 8205.59  (kaheks tuhat kakssada viis eur ja 59 senti) eurot, järgmistel tingimustel:
  1. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis;
  2. elektroonilise enampakkumise korraldaja on Lüganuse Vallavalitsus;
  3. enampakkumise tähtaeg on  25. veebruar 2021. a kell 15.00;
  4. tagatisraha on 75 eurot;
  5. osavõtutasu mitte kehtestada;
  6. elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
  7. enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
  8. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
  9. ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas Lüganuse Vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Lüganuse Vallavalitsuse kinnisvaraspetsialisti poole (Kristel Kütt, telefon 56949248, e-post kristel.kytt@lyganuse.ee  );
  10. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
  11. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
   1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
   2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
  12. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
  13. pakkumise samm on 100 eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
  14. pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
  15. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit;
  16. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Lüganuse Vallavalitsus;
  17. Lüganuse Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
  18. kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Lüganuse Vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus registreerib saadud protestid ja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
  19. Lüganuse Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata kümne tööpäeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
   1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
   2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
   3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
  20. enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
  21. kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Lüganuse Vallavalitsuse pangaarvele nr EE162200221068428704 Swedbank pangas;
  22. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;

kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud maaüksuse notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud korralduse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • r2bit спросил 15.02.2021 20:41

  Kastell !!!

 • 5 1