Другие пользователи смотрели ещё

Korteriomand Longi tee 9-5 Pollis

Korteriomand Longi tee 9-5 Pollis

ID товара: 151166070 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 5 251.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Чт 18.02.2021 10:00:00
Окончание: Чт 11.03.2021 10:45:46
Просмотров: 3782
Последний претендент: MCCarl
Mulgi vald Polli küla, Viljandimaa, Eesti
1
Eesti Maaülikool
Рег. код 74001086    Пользователь с 07.12.2007

maaülikool 100%
Состояние: использованный
Расположение: Mulgi vald Polli küla, Viljandimaa, Eesti
Koл-во: 1
Оплата: банковский перевод, депозитный платеж
Продавец: maaülikool100% / 19 / Посмотреть другой товар

Vt vara kirjeldust lisatud piltidel 11 ja 12 (väljavõte kinnisvara hindamise ekspertarvamusest).

Korteriühistu: Longi tee 9 Korteriühistu, reg kood 80506802.

Avaliku enampakkumise tingimused ja protseduurireeglid
Eesti Maaülikoolile kuuluva kinnisvara võõrandamiseks (kinnitatud komisjoni esimehe poolt 03.02.2021)

1. Võõrandatav vara

Korteriomand registriosa numbriga 3023039, 484/7077 mõttelist osa maatükist katastriüksuse tunnusega 60001:001:0044, reaalosa eluruum nr 5, asukoht Viljandimaa, Mulgi vald, Polli küla, pindala 48,4 m², (edaspidi: vara, korteriomand, eluruum).

2. Enampakkumise läbiviimise alused ja enampakkumise korraldaja

Vara võõrandatakse avalikul elektroonilisel enampakkumisel. Enampakkumise aluseks on:
• Eesti Maaülikooli rektori 14.01.2021 korraldus nr 1-9.RR/4,
• Eesti Maaülikooli nõukogu 26.10.2020 määrus nr 1-5/5 „Territoriaal-ruumiline arengukava“,
• Eesti Maaülikooli nõukogu 30.06.2020 määrus nr 1-5/4 „Eesti Maaülikooli kinnisvara kord“.
Enampakkumise korraldaja on Eesti Maaülikooli (edaspidi ka: ülikool, vara võõrandaja, müüja) rektori 14.01.2021 korraldusega nr 1-9.RR/4 moodustatud komisjon.

3. Enampakkumisel osalejad

Enampakkumine on avalik. Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle osavõtt enampakkumisel pole keelatud.

Enampakkumisel ei või osaleda isiklikult ega esindaja kaudu:
• võõrandamise otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud ega nendega seotud isikud korruptsioonivastase seaduse mõistes,
• isikud, kellel on täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused ülikooli ees.

4. Varaga tutvumine

Vara müüja Eesti Maaülikool võimaldab kõigil huvitatud isikutel müüdava varaga tutvuda. Vara ülevaatuseks kohapeal ja täiendava info saamiseks tuleb pöörduda: Kalle Põrk, tel +372 5158608, e-posti aadress kalle.pork@emu.ee .

Pakkumuse tegemisega kinnitab selle tegija, et ta on vara üle vaadanud, on teadlik ehitise, katastriüksuse ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud puudustest ega oma selles osas müüja vastu pretensioone enne ega pärast müügilepingu sõlmimist.

5. Enampakkumise alghind ja tagatisraha

Enampakkumise alghind enampakkumisel on 500 (viissada) eurot.
Tagatisraha ei ole kehtestatud.

6. Enampakkumise läbiviimise koht ja aeg

Enampakkumine viiakse läbi elektrooniliselt veebikeskkonnas www.osta.ee.
Enampakkumise pikkuseks on 21 päeva.
Enampakkumine avatakse Eesti Maaülikooli veebilehel avaldatud teates märgitud ajal ja kohas vajaliku teabe kättesaadavaks muutmise ning pakkumuste tegemise võimaldamise teel.

7. Enampakkumise läbiviimine ja lõppemine

Enampakkumisel osalejad teevad pakkumusi ja suhtlevad võõrandamise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumused on kõigile enampakkumisel osalejatele üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel reaalajas kättesaadavad.

Osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel.

Osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse tema kasuks.

Osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna.

Pakkumused tehakse pikeneva (dünaamilise) lõpuga oksjonil. Pikenemise samm on 5 (viis) minutit, enampakkumise pikenemine on piiratud 3 (kolme) tunniga.
Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval.
Enampakkumise võidab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja.

8. Enampakkumise tulemusest teatamine

Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.

9. Kaebuse esitamine ja lahendamine

Kahe tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist on osalejal õigus Osta.ee portaali vahendusel esitada müüjale kaebus enampakkumise läbiviimise kohta.
Kaebus lahendatakse kümne tööpäeva jooksul arvates kaebuse esitamisest. Kaebuse lahendamist võib vajadusel pikendada, teavitades sellest kaebuse esitajat kirjalikult.

10. Enampakkumise tulemuse kinnitamine, kinnitamata jätmine, nurjunuks tunnistamine ja tühistamine

Otsus enampakkumise tulemuse kinnitamise või kinnitamata jätmise kohta tehakse kuni kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist või kaebuse lahendamist.

Enampakkumise tulemused jäetakse enampakkumise tulemuste kinnitaja otsusega kinnitamata, kui:
• enampakkumise läbiviimisel rikuti märkimisväärselt enampakkumise protseduuri,
• enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisel osaleda,
• enampakkumisel pakkumusi teinud osalejatest vähemalt ühel ei olnud õigust enampakkumisel osaleda ja nimetatud isiku või isikute osavõtt mõjutas oluliselt enampakkumise tulemust,
• enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis mõjutas või võis tunduvalt mõjutada enampakkumise tulemust.

Enampakkumise korraldaja tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei ole esitatud ühtegi pakkumust.

Põhjendatud vajaduse korral on enampakkumise korraldajal õigus omal algatusel enampakkumise tulemused tühistada. Enampakkumise tulemuste tühistamisel enampakkumisel osalemisega seotud kulusid osalejatele ei hüvitata.

11. Müügitingimused, lepingute sõlmimine ja omandi üleandmine

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne müügileping ja omandi üleandmise asjaõigusleping 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest.
Vara müügihind on enampakkumise võitjaks kinnitatud pakkuja pakkumishind.

Lepingu sõlmimise aja ja koha lepivad enampakkumise korraldaja (müüja) ja enampakkumise võitja (ostja) kokku pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist.
Ostjal tuleb kogu ostuhind tasuda notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks kas Eesti Maaülikooli pangakontole EE941010102000314008 või notari deposiitkontole.

Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimise ja omandiõiguse üleminekuga seotud kulud tasub ostja.

Tähtaegselt müügihinna või selle osa mittetasumisel, samuti lepingu sõlmimisele mitteilmumisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist.

Korteriomandi otsene valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni.

12. Enampakkumise tulemuste kehtetuks tunnistamine

Kui enampakkumise võitja ei sõlmi määratud tähtajaks müügilepingut, tunnistatakse enampakkumise tulemused kehtetuks.
Enampakkumise tulemuste kehtetuks tunnistamisel otsustab edasise varaga toimimise viisi vara võõrandamise otsustaja.

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • taakris спросил 10.03.2021 21:33

  Sellises seisus on juba hetke hind supper ! edu pakkumisel sojav :D

  Ei oska kommenteerida.

 • Piiu спросил 10.03.2021 08:55

  Tere Kas küte antud korteriomandis on elektriradikatega ? Toimiv keskküte ?

  Tere! Ei ole radiaatoreid ega üldse mingit kütet. Vt pilte ja vara kirjeldust.

 • Piiu спросил 10.03.2021 08:52

  Tere. Oskate öelda antud remondifondi makse kohta 48€ et millest selline suur remondifondi kasv?

  Tere! Ei oska öelda, see on küsimus korteriühistule.

 • mammik спросил 04.03.2021 16:41

  Kas katastriüksusel elavatel kaasomanikel on ostueesõigus kinnistu kõrgeima pakkumuse hinnaga vastavalt võlaõigusseaduse sätetele.

  Palun täpsustage, millist olukorda ja milliseid võlaõigusseaduse sätteid silmas peate.

 • ann-y спросил 18.02.2021 19:12

  Tere. Korteri ülalpidamiskulud aastases läbilõikes?

  Väljavõtted 4 kuu arvetelt, eurot: * mai 2020 kokku 37,36, sh remondifond 14,52 haldusteenus 14,52 elektrienergia 1,00 muru niitmine 7,00 panga teenustasu 0,59 * juuni 2020 kokku 45,97, sh remondifond 14,52 haldusteenus 14,52 muru niitmine 4,67 panga teenustasu 0,59 kanalisatsiooni avarii kõrvaldamine 11,67 * detsember 2020 kokku 67,09, sh remondifond 48,40 haldusteenus 14,52 elektrienergia 0,68 panga teenustasu 0,59 * jaanuar 2021 kokku 64,19, sh remondifond 48,40 haldusteenus 14,52 elektrienergia 0,68 panga teenustasu 0,59.

 • saviauk1 спросил 18.02.2021 10:10

  Tere, kui on tellitud hindamisakt siis kas saate avaldada mis summa peale see tuli?

  Tere! Hindamisakt on olemas ja sellest lähtuvalt on määratud ka enampakkumise alghind. Kuna aga ekspertarvamus on tellitud maaülikooli poolt, siis selle täpne tulemus ülikooli poolt avaldamisele ei kuulu.

 • 5 6

Другие аукционы продавца