Другие пользователи смотрели ещё

Korteriomand Lossi 34-M1

Korteriomand Lossi 34-M1

ID товара: 151489249 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 59 800.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Ср 10.02.2021 12:00:00
Окончание: Ср 10.03.2021 13:49:00
Просмотров: 16945
Последний претендент: Sartr
Tartu, Tartumaa, Eesti
1
Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond
Рег. код 75006546    Пользователь с 16.09.2015

TartuLV 100% э-магазин
Состояние: использованный
Расположение: Tartu, Tartumaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: По договорённости с продавцом Abi
Задаток: 1000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: TartuLV100% / 3 / э-магазин продавца

Tartu linna omandis on korteriomand Lossi 34 -M1, Tartu linn (kinnistu nr 4099603) suurusega 26,5 m2

Korteriomand asub kesklinnas  2-korruselise eluhoone keldrikorrusel. Mitteeelruum  koosneb ühest ruumist,  on tsentraalse küttega,  selles puudub vesi ja WC.

Korteril on ukse näol ühendus kõrval asuva korteriomandiga. Uuel omanikul on lubatud uks likvideerida.

Korteril on elektriliitumine. Uuel omanikul on lubatud korteriomandi elektrivarustus liitumispunktiga ühendada.

 

Täiendatud 17.veebruar 2021:

Vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumisest (maja halduri kommentaar):

- vesi on siseseina taga ruumis nr 4, mis on elamu tehnoruum, kus asub ka veesisestus, üldmõõdusõlm ja algab maja sisesüsteem;

- kanalisatsiooni õuevõrk jookseb M1 välisukse eest vahekäigu kaudu tänavale ja kui kõrgused võimaldavad (vast ikka võimaldavad), on võimalik ka ruumist M1 oma haru otse välja viia ja maja üldtrassiga nõuetekohaselt ühendada.

Mõlemad tööd nõuavad projekteerimist, mille kulu ja korrektne asjaajamine jääks ruumi omaniku kanda. Ühistu poolt kindlasti kooskõlastamiseks takistusi ei ole. Sama ka sihtotstarbe muutmise osas - kui kõik ehitustehnilised ja juriidilised tingimused selleks on täidetud, ei ole ühistul kindlasti kooskõlastamiseks takistust.

Täienduse lõpp.

 

Objekti vaatamine ainult eelneval kokkuleppel: 

Kaspar Alev

Analüütik

Linnavarade osakond

kaspar.alev@tartu.ee,

+372 5242859

Ruumide plaani leiate: http://www.tartu.ee/et/linnavara-voorandamine

 

Täiendav info ja korteriga tutvumine: Kaspar Alev; +372 5242859, kaspar.alev@tartu.ee

Enampakkumise tingimused:

 1. Vastavalt Tartu Linnavalitsuse 15.12.2020 korraldus nr 1440 "Korteriomandi Lossi 34 -M1 võõrandamine enampakkumise korras." võõrandatakse korteriomand Lossi 34 -M1, Tartu linn (kinnistu nr 4099603) elektroonilise enam­pakkumise korras tasumisega rahas.
 2. Enam­pakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osa­kond. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis.
 3. Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu Linnavolikogu 12.09.2013. a määrusega nr 98 kehtestatud Tartu linnavara eeskirjale.
 4. Enampakkumise läbiviimiseks on moodustatud komisjon koosseisus: esimees Eva Lääne, liikmed Kaspar Alev ja Ülle Piirisild.
 5. Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.
 6. Enampakkumise alghind on 21 000 eurot ja tagatisraha on 1000 eurot.
 7. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
 8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;
 9. Enampakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata. Tagatisraha arvestatakse müügihinna hulka.
 10. Korteriomandi näitamine toimub eelneval kokkuleppel
 11. Infot enampakkumise kohta ja vajadusel korteriomandi vaatamiseks aega kokku leppida saab Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonnas, Küüni 3 ruum 224 (vastuvõtuaeg E kell 15-18 ja K kell 8-11), tel +372 5242859, e-posti aadressil kaspar.alev@raad.tartu.ee
 12. Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis 10.veebruar 2021 12:00 kuni 10.märts 2021 kell 12:00. Kogu enampakkumise kestuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
 13. Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:
  1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
  2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
 14. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
 15. - Pakkumise samm on sõltuv enampakkumisel kujunevast hetke hinnast. Soovi korral saab oskjonil osaleja teha pakkumise ka suuremas summas kui on pakkumise sammu suurus.
  Pakkumise sammu kujunemise tabel on nähtav leheküljel: http://www.osta.ee/support/?act=support.page&id=1029
 16. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
 17. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna enampakkumise läbiviimise komisjon. Enampakkumise võitjaga ostu-müügi lepingu sõlmimise otsustab Tartu Linnavalitsus.
 18. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
 19. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on Osta.ee portaali vahendusel enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
 20. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
  1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
  2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
  3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
 21. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
 22. Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Tartu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010102030232008 SEB Pangas (viitenumber 60109212000001) või notari deposiiti.
 23. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja.;
 24. Korteriomandi Ostja on kohustatud sõlmima eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 1 kuu jooksul Tartu Linnavalitsuse otsusest sõlmida Ostjaga leping. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • vixike спросил 13.02.2021 08:01

  Kas korterisse on võimalik sisse tuua vesi ning ühendada kanalisatsiooniga?

  ответил 17.02.2021 12:39

  Objekti kirjeldus täiendatud 17.veebruar

 • fender спросил 10.02.2021 14:40

  Kas sellesse korterisse on võimalik ka vesi ja kanalisatsioon tekitada?

  ответил 17.02.2021 12:39

  Objekti kirjeldus täiendatud 17.veebruar

 • 5 2