Korteriomand Mäe tn 20-27, Kunda linn, (48,1 m2)

Korteriomand Mäe tn 20-27, Kunda linn, (48,1 m2)

ID товара: 187732123 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 7 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пн 09.01.2023 14:00:00
Окончание: Пт 27.01.2023 12:00:00
Просмотров: 1833
Последний претендент:
Mäe tn 20-27, Kunda linn Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Продавец:
VnMK1100%положительный отзыв
5 oбратная связь    41 подписчики
Viru-Nigula valla majanduskeskus   Пользователь с 03.03.2020
Рег. код 75034347
Состояние: использованный
Расположение: Mäe tn 20-27, Kunda linn Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 700 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: VnMK1100%положительный отзыв э-магазин продавца

Korteriomand  Mäe tn 20-27, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (kahetoaline, neljandal korrusel, eluruumi pinnaga 48,1 m2)

Kontakt: Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected]

Enampakkumise info:

Teade vallavara võõrandamiseks avaliku elektroonilise enampakkumise korras

Viru-Nigula vallavalitsus, võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“, Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.01.2023 korralduse nr 7 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ teatab:
1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv korteriomand Mäe tn 20-27, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (kahetoaline,neljandal korrusel, eluruumi pinnaga 48,1 m2) alghinnaga seitse tuhat (7000,00) eurot.
Enampakkumise tähtaeg on 27.01.2023.
2. Elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus.
3. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee).
4. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.
5. Tagatisraha on 10% alghinnast s.o 700,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida  enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.
6. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.
7. Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Korteriomandiga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula valla majanduskeskuse juhataja poole (Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected]).
8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna.
9. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. 
Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi.
11. Pakkumise samm on kümme (10) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta.
12. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik.
13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga.
14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon.
15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita.
16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne (10) päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata,
kui:
17.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
17.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
17.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda.
18. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
19. Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr
EE252200221011939622 (Swedbank).
20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal.21. Korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud korralduse koopia kättesaamise
päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks korteriomandi notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei
tagastata.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • Tere. Korteri alghind ei vasta korralduses märgitule. Lisaks tundub olevat viga ka kirjelduses ( (ühetoaline, teisel korrusel)

  ответил 11.01.2023 09:15

  Loodan et viga peatselt saab kuulutuses parandatud.

 • tsitza спросил 10.01.2023 20:36

  Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.01.2023 korralduse nr 6 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ teatab: 1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv korteriomand Mäe tn 20-27, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (kahetoaline, neljandal korrusel, eluruumi pinnaga 48,1 m²) alghinnaga neli tuhat viissada (4500,00) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 27.01.2023. Miks nüüd on nüüd alghind 7000?

  ответил 11.01.2023 09:09

  Tere, teil on tõenäoliselt vale korraldus ees. Selle asja kohta käiv korraldus on number 7 ja seal on kenasti kirjas, et alghind on 7000 eurot.

 • marek162 спросил 10.01.2023 19:26

  Ei saa nüüd aru valla alghind on 4500 ja käsiraha 450 Aga osta alg hind algab 7000.

  ответил 11.01.2023 09:11

  Valla alghind on kindlasti 7000 ja käsiraha 700. Algselt oli osta.ee-s vale info üle. Nüüdseks peaks see olema parandatud.

 • 5 3

Другие аукционы продавца