Korteriomand Nurga tn 5-16, Panga küla (70,1 m2)

Korteriomand Nurga tn 5-16, Panga küla (70,1 m2)

ID товара: 187009248 Состояние: использованный

Aукцион закончился или неактивен.

Продажа закончилась, но продавец добавил её заново. Кликни на "Посмотри новую продажу" и тебя направят на нужную ссылку.

Посмотреть активную продажу

Aукцион закончился или неактивен.

Продажа закончилась, но продавец добавил её заново. Кликни на "Посмотри новую продажу" и тебя направят на нужную ссылку.

Посмотреть активную продажу
Окончательная цена: 42 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Ср 28.12.2022 12:00:00
Окончание: Пт 27.01.2023 12:00:00
Просмотров: 1512
Последний претендент:
Nurga tn 5-16, Panga küla, Haapsalu linn, Läänemaa, Eesti
1
Продавец:
Haapsalulv100%положительный отзыв
4 oбратная связь    57 подписчики
Haapsalu Linnavalitsus   Пользователь с 22.06.2006
Рег. код 75012802
Состояние: использованный
Расположение: Nurga tn 5-16, Panga küla, Haapsalu linn, Läänemaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 2000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Haapsalulv100%положительный отзыв э-магазин продавца

Korteriomand asukohaga Nurga tn 5-16, Panga küla, Haapsalu linn, Lääne maakond ja registriosa numbriga 1585932. Korteriomandi esemeks on viietoaline korter, üldpindalaga 70,1 m2, moodustades 701/8970 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 67405:003:0010, pindalaga 1889 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa.

Alghind on 42 000 (nelikümmend kaks tuhat) eurot. 

Enampakkumine algab 28.12.2022 ja lõpeb 27.01.2023 kell 12.00

Käsiraha (tagatisraha) summa 2000 (kaks tuhat) eurot.

Korteriga tutvumiseks palun ühendust võtta: Madis Raudsepp, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post [email protected]
**********************************

PROTSEDUURIREEGLID

Haapsalu Linnavalitsus k o r r a l d a b:

1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluva korteriomandi enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:
1.1. Korteriomand asukohaga Nurga tn 5-16, Panga küla, Haapsalu linn, Lääne maakond ja registriosa numbriga 1585932. Korteriomandi esemeks on viietoaline korter, üldpindalaga 70,1 m2, moodustades 701/8970 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 67405:003:0010, pindalaga 1889 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. Alghind on 42 000 (nelikümmend kaks tuhat) eurot. Enampakkumine algab 28.12.2022 ja lõpeb 27.01.2023 kell 12.00;
1.2. korteriomandi elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;
1.3. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
1.4. korteriomandi elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
1.5. tagatisraha on 2000 (kaks tuhat) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
1.6. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
1.7. Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik korteriomandi seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Korteriomandiga saab tutvuda eelnevalt Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti Madis Raudsepp kontaktidel aega kokku leppides (tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699, e-post [email protected]);
1.8. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;
1.9. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1.9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
1.9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
1.10.  Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
1.11. Pakkumise samm on 300 (kolmsada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
1.12 Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
1.13 Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
1.14 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;
1.15 Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
1.16 Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
1.17 Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
 1.17.1 enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
1.17.2 selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
1.17.3 enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
1.18 Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010602002431007 SEB Pangas.
1.19 Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal.
1.20 Korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Заданных вопросов нет