Korteriomand Taru-3, Ahula küla, Järva vald

Korteriomand Taru-3, Ahula küla, Järva vald

ID товара: 211555645 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 7 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Вт 23.04.2024 14:00:00
Окончание: Вс 30.06.2024 14:00:00
Просмотров: 1645
Последний претендент:
Taru-3, Ahula küla, Järva vald, Järvamaa, Eesti
1
Продавец:
Järva vald
5 oбратная связь    121 подписчики
Järva Vallavalitsus   Пользователь с 10.05.2019
Рег. код 77000335
Состояние: использованный
Расположение: Taru-3, Ahula küla, Järva vald, Järvamaa, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: Самовывоз
Задаток: 700 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Järva valdэ-магазин продавца

Järva vald müüb enampakkumisel korteriomandi (registriosa nr 3074336, katastritunnus 12902:003:0196, aadress Järva maakond, Järva vald, Ahula küla, Taru-3, ehitisregistri kood 107000158).  Korteriomandi koosseisus on 767/8310 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 3, mille üldpind on 76,70 m2. Kaasomandi kasutuskord ei ole kokku lepitud. Maa sihtotstarve on elamumaa 100 %. Korter on 4-toaline, asub 14-krt elamus II korrusel maja otsas. Korteriühistu on toimiv. Elamus on keskküte (lokaalküte), elamu on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Korteri pinnakatted on lagunenud, aknad ja uksed on lagunenud. Alumiste korterite ümberehitamise tõttu ei toimi ventilatsioon, korteris on hallitus. Elamu katus lagunenud ja kohati laseb läbi sademevett. Korteriomanikel on korteriühistu ees võlgnevusi, ühe korteri osas toimub täitemenetlus. Energiamärgis puudub. Ümbruses korterelamud,  teed heas seisukorras.

Ahula külas on lasteaed, hooldekodu, toidukauplus. 5 km kaugusel Aravete alevikus on põhikool, lasteaed, kultuurimaja, 2 toidukauplust.
Kaugus Tallinnast 70 km, Tartu 100 km, Rakvere 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. 

Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul (tähtaeg teatatakse enampakkumise võitjale täiendavalt) või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha. 

Kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva.

Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud.

Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

Müügileping sõlmitakse sama isikuga kes on enampakkumise võitnud. Arve esitatakse samale isikule ja arve peab tasuma sama isik, kes on enampakkumise võitnud.

Alghind on 7000 eurot.

Tagatisraha on 700 eurot. Tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel.

Kontakt: Valdur Permanson, telefon 5127569, e-post [email protected]


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 29, § 38, Järva Vallavolikogu 28.03.2024 otsuse nr 18 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ alusel.

1. Korraldada elektroonilised enampakkumised:
1.1. korteriomandi (registriosa nr 1670836, katastritunnus 23401:005:0003, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Tuljaku tee 7-17) võõrandamiseks alghinnaga 15 000 (viisteist tuhat) eurot, tagatisraha 1500 eurot;
1.2. korteriomandi (registriosa nr 1737336, katastritunnus 25701:001:0022, aadress Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Võimla tee 7-14) võõrandamiseks alghinnaga 7000 (seitse tuhat) eurot, tagatisraha 700 eurot;
1.3. korteriomandi (registriosa nr 3074336, katastritunnus 12902:003:0196, aadress Järva maakond, Järva vald, Ahula küla, Taru-3) võõrandamiseks alghinnaga 7000 (seitse tuhat) eurot, tagatisraha 700 eurot.

2. Enampakkumiste tingimused:
2.1. kõik korteriomandi omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;
2.2. korteriomandi müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva;
2.3. enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tähelepanelikult korteriomandi üle vaatama. Korteriomandi ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik korteriomandi seisukorrast;
2.4. enampakkumise võitjaks loetakse kõrgeima hinna pakkunud osaleja;
2.5. enampakkumine toimub selleks ette nähtud internetiportaalis;
2.6. enampakkumine viiakse läbi vastavalt internetiportaali kasutustingimustele. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele internetiportaalis;
2.7. internetiportaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega, on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik korteriomandi seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses varaga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus korteriomandi omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Järva Vallavalitsuse vallavara peaspetsialisti Valdur Permansoni poole (telefon 512 7569, e-post [email protected]).
3. Enampakkumise läbiviimise komisjoni ülesandeid täidab vallavara peaspetsialist.
4. Kui enampakkumise tulemusena ei esitatud ühtegi pakkumist, võib komisjon korteriomandi panna korduvalt enampakkumisele, kuni pakkumine esitatakse.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.


Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus määrata oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast, minimaalselt 15,00€.
Ostu-müügileping koostatakse enampakkumise võitja andmetega! 
Kui soovite vara vormistada ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.
NB! Различные мошенничества - обычное дело! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.

  • Заданных вопросов нет