Lodja Postijaam hoonestatud kinnistu, Saarde vald (15536 m2)

Lodja Postijaam hoonestatud kinnistu, Saarde vald (15536 m2)

ID товара: 150899538 Состояние: использованный

Aукцион закончился или неактивен.

Данная продажа закончилась без ставок. Если желаешь узнать в наличии ли ещё товар, то оставь оповещание продавцу, что желаешь купить товар. Пришлём Вам e-mail если продавец снова добавит товар на продажу.

Aукцион закончился или неактивен.

Данная продажа закончилась без ставок. Если желаешь узнать в наличии ли ещё товар, то оставь оповещание продавцу, что желаешь купить товар. Пришлём Вам e-mail если продавец снова добавит товар на продажу.

Окончательная цена: 100 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пт 29.01.2021 14:00:00
Окончание: Пт 26.03.2021 12:00:00
Просмотров: 4612
Последний претендент:
Lodja küla, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti
1
Saarde Vallavalitsus
Рег. код 75033454    Пользователь с 14.10.2020

saardevv 100% э-магазин
Состояние: использованный
Расположение: Lodja küla, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 10000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: saardevv100% / 1 / э-магазин продавца

Pärnu maakonnas Saarde vallas Lodja külas asuva Lodja Postijaam hoonestatud kinnistu (registriosa nr 4013606, katastritunnus 71102:001:0017, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 15536 m2) avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine.
Alghind 100 000 (ükssada tuhat) eurot
Tagatisraha 10000 (kümme tuhat) eurot
Enampakkumise tähtaeg on 26. märts 2021. a kell 12.00

Kinnistuga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks palun ühendust võtta:
Martti Rooden, telefon 449 0139, mobiil 53494259, e-post martti.rooden@saarde.ee
---------
Kinnistul asuvad 3-korteriline elamu-kontor (EHR103031674, ladu-elamu (EHR103031677), saun (EHR103031680), inventari ladu (EHR103031682), kuur (EHR103031689), küün (EHR103031691), kelder (EHR103031693), tall-laut (EHR103031687), kaev (EHR220463053). Nimetatud vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil vallavarana kasutamine pole põhjendatud. Kinnistut läbib Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele kuuluv sidekaabel ELA108 Uulu - Võiste Häädemeeste, Kabli, Surju - Kilingi- Nõmme (EHR kood 220839074). Asjaõigusseaduse § 158¹ tulenevalt on seatud tähtajatu isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks sideehitiste ehitamiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks. Elamu-kontori 2 korterit üüripindadega 84 m2 ja 72 m2 on koormatud tähtajatu eluruumi üürilepinguga.

---------
Saarde Vallavalitsuse korraldus nr 21:

 

 1. Viia läbi Pärnu maakonnas Saarde vallas Lodja külas asuva Lodja Postijaam hoonestatud kinnistu (registriosa nr 4013606, katastritunnus 71102:001:0017, sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 15536 m2) avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine alghinnaga 100 000 (ükssada tuhat) eurot, järgmistel tingimustel:

  1. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis;

  2. elektroonilise enampakkumise korraldaja on Saarde Vallavalitsus;

  3. enampakkumise tähtaeg on 26. märts 2021. a kell 12.00;

  4. tagatisraha on 10 % alghinnast ehk 10 000 eurot;

  5. osavõtutasu mitte kehtestada;

  6. elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;

  7. enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

  8. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

  9. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas Saarde Vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Saarde Vallavalitsuse haldusnõuniku poole (Martti Rooden, telefon 449 0139, mobiil 53494259, e-post martti.rooden@saarde.ee );

  10. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;

  11. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

   1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

   2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

  12. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

  13. pakkumise samm on 100 eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

  14. pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;

  15. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit;

  16. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Saarde Vallavalitsus;

  17. Saarde Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;

  18. kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Saarde Vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus registreerib saadud protestid ja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;

  19. Saarde Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata seitsme tööpäeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

   1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

   2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

   3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;

  20. enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;

  21. kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Saarde Vallavalitsuse pangaarvele nr EE972200221011807958 Swedbank pangas;

  22. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;

  23. kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud maaüksuse notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud korralduse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • Заданных вопросов нет