Lõuna tn 2a kinnistu, Türi linn (3800 m²)

1/1

Lõuna tn 2a kinnistu, Türi linn (3800 m²)

ID товара: 157107566 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 4 730.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Чт 27.05.2021 14:40:40
Окончание: Пт 06.08.2021 12:11:25
Просмотров: 3790
Последний претендент: deja_wu
Lõuna tänav 2a, Türi linn, Järvamaa, Eesti
1
Türi Vallavalitsus
Рег. код 75033460    Пользователь с 15.10.2012

Türi Vallavalitsus 100%
Состояние: использованный
Расположение: Lõuna tänav 2a, Türi linn, Järvamaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 300 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Türi Vallavalitsus100% / 7 / Посмотреть другой товар

Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas Lõuna tänav 2a kinnisasja (kinnistusraamatu registriosa number 14704250, katastritunnus 83401:001:1110, sihtotstarbeta maa, suurus 3800 m²) (tähistatud korralduse lisal 1 punase joonega).

Lõuna tänav 2a kinnisasja suurus on 3800 m² ning kinnisasja on võimalik igal ajal looduses üle vaadata.

Kinnisasja kasutamist piiravad järgmised kitsendused:
1) tähtajatu tasuta teeservituut kinnistu nr 2244636 igakordse omaniku kasuks;
2) tähtajatu tasuta teeservituut kinnistu nr 196436 igakordse omaniku kasuks.

Lisainfo saamiseks palun ühendust võtta:
Annely Grazer, mobiil 5886 3255, e‑post [email protected]
Tasumine: pangaülekandega (ostja kannab ümbervormistamisega seotud kulud)

--------------------
PROTDEDUURIREEGLID / KORRALDUS:

1. Võõrandada Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas Lõuna tänav 2a kinnisasja (kinnistusraamatu registriosa number 14704250, katastritunnus 83401:001:1110, sihtotstarbeta maa, suurus 3800 m²) (tähistatud korralduse lisal 1 punase joonega) kirjaliku elektroonilise enampakkumise korras.

2. Kinnitada korralduse punktis 1 toodud maaüksuse võõrandamiseks kirjaliku elektroonilise enampakkumise kord alljärgnevalt:

2.1 Enampakkumise objekt

Enampakkumise objekt on Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas asuv Lõuna tänav 2a kinnisasi (kinnistusraamatu registriosa number 14704250, katastritunnus 83401:001:1110, sihtotstarbeta maa, suurus 3800 m²). Kinnisasja kasutamist piiravad järgmised kitsendused:

1) tähtajatu tasuta teeservituut kinnistu nr 2244636 igakordse omaniku kasuks (tähistatud lisa 2 rohelise viirutatud alana);

2) tähtajatu tasuta teeservituut kinnistu nr 196436 igakordse omaniku kasuks (tähistatud lisa 3 roosa viirutatud alana).

2.2 Enampakkumise objekti hind

Kinnitada kinnisasja võõrandamise alghinnaks 3800 (kolm tuhat kaheksasada) eurot.

2.3 Kinnisasjaga tutvumine

Kinnisasja on võimalik igal ajal looduses üle vaadata.

2.4 Enampakkumise tulemuse kinnitamise tingimus

Korralduses märgitud kinnisasja võõrandamise otsustamisel loetakse enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud osaleja.

2.5 Pakkumise esitamine ja enamapakkumise osalemise tingimused ja asjaolud

2.5.1 Enampakkumine toimub üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis, enampakkumise korraldaja on Türi Vallavalitsus.

2.5.2 Enampakkumise lõpptähtpäev on 06.august 2021 kell 12.00.

2.5.3 Enampakkumise tagatisraha on 300 (kolmsada) eurot;

2.5.4 Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e‑kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e‑kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

2.5.5 Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja ennast registreerima Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

2.5.6 Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas Türi Vallavalitsusele pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Türi Vallavalitsuse varahaldusspetsialisti poole (Annely Grazer, mobiil 5886 3255, e‑post [email protected]);

2.5.7 Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:

1) tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

2) automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.

2.5.7 Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

2.5.8 Pakkumise samm on 30 (kolmkümmend) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

2.5.9 Pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja (edaspidi nimetatud ka ostja) on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

2.5.10 Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga.

2.5.11 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist;

2.5.12 Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Türi valla varahaldusspetsialistile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Varahaldusspetsialist registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul enampakkumise korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

2.6 Enampakkumise tulemuste kinnitamine

2.6.1 Enampakkumise tulemused kinnitab Türi Vallavalitsus korraldusega.

2.6.2 Enampakkumise tulemuste kinnitamine on enampakkumise võitja kinnitamine või enampakkumise nurjunuks tunnistamine (sh pakkumise tagasilükkamine).

2.6.3 Enampakkumise tulemused kinnitab Türi Vallavalitsus hiljemalt pakkumise esitamise lõpptähtpäevale järgneva kümne päeva jooksul.

2.6.4 Enampakkumise võitjale saadetakse vastav teade tähtkirja, elektronkirja või käsipostiga.

2.7 Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

2.7.1 Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnisasja eest tema pakutud hinna.

2.7.2 Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi nimetatud leping) sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Türi Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

2.7.3 Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu kahekümne (21) päeva jooksul Türi Vallavalitsuse enampakkumise tulemuse kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja ei ilmu notari juurde lepingut sõlmima käesolevas punktis nimetatud tähtajaks, siis võib Türi Vallavalitsus tunnistada enampakkumise nurjunuks ja enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. Türi Vallavalitsusel on õigus sõlmida ostu-müügileping enampakkumisel kinnisasjale paremuselt teise pakkumise teinud isikuga.

2.7.4 Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Türi Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE731010702003740008 AS SEB Pangas või notari deposiitkontole vähemalt 5 (viis) päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Türi Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Türi valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

2.8 Kõrvalkulude tasumine

Kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud riigilõivu ja notaritasu tasub ostja.

2.9 Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

2.9.1 Türi Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist.

2.9.2 Türi Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise osaliselt nurjunuks pakkuja suhtes, kes ei ilmunud lepingut sõlmima.


NB!
Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu 21 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist.
Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna Türi vallavalitsuse pangakontole hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja.
Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Palun varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda. Hilisemaid pretensioone ei ole võimalik rahuldada.

Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve/müügileping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

  • Заданных вопросов нет