Maamaja Viru-Nigula vald, Pada-Aruküla küla, Lääne-Virumaa

Maamaja Viru-Nigula vald, Pada-Aruküla küla, Lääne-Virumaa

ID товара: 157445495 Состояние: старый
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 13 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пт 04.06.2021 12:00:00
Окончание: Пн 14.06.2021 12:00:00
Просмотров: 1451
Последний претендент:
Pada-Aruküla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Viru-Nigula valla majanduskeskus
Рег. код 75034347    Пользователь с 03.03.2020

VnMK1 100% э-магазин
Состояние: старый
Расположение: Pada-Aruküla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Koл-во: 1
Оплата: депозитный платеж
Приватный аукцион: Имена претендентов скрыты
Продавец: VnMK1 — / 1 / э-магазин продавца

Kinnistu Eru, Pada-Aruküla küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 607931, elamumaa, pindala 4034 m²).

 1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv kinnistu Eru, Pada-Aruküla küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 607931, elamumaa, pindala 4034 m²) alghinnaga kolmteist tuhat (13 000,00) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 04.-14.06.2021.
 2. elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus;
 3. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
 4. elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
 5. tagatisraha on 5% alghinnast so 650,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
 6. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
 7. Osta.ee portaalis maaüksuse kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula vallavalitsuse majandusvaldkonna hooldusjuhi poole (Guido Reimer, tel. 534 12834, e-post [email protected]);
 8. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
 9. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

 1. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
 2. Pakkumise samm on 200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
 3. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Maa hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
 4. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
 5. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon;
 6. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
 7. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
 8. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
 • enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
 • selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
 • enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
 1. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
 2. kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistuostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr EE252200221011939622 (Swedbank);
 3. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
 4. kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud kinnistu notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • Заданных вопросов нет

Другие аукционы продавца