Другие пользователи смотрели ещё

Eru, Viru-Nigula vald, Pada-Aruküla küla, Lääne-Virumaa

Eru, Viru-Nigula vald, Pada-Aruküla küla, Lääne-Virumaa

ID товара: 158196763 Состояние: старый
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 13 000.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пт 18.06.2021 14:52:47
Окончание: Пт 02.07.2021 14:52:47
Просмотров: 2123
Последний претендент:
Pada-Aruküla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Viru-Nigula valla majanduskeskus
Рег. код 75034347    Пользователь с 03.03.2020

VnMK1 100% э-магазин
Состояние: старый
Расположение: Pada-Aruküla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 650 EUR
Оплата: депозитный платеж
Приватный аукцион: Имена претендентов скрыты
Продавец: VnMK1 — / 1 / э-магазин продавца

Kinnistu Eru, Pada-Aruküla küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 607931, elamumaa, pindala 4034 m²).

 1. Viru-Nigula vallavalitsus võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38
  „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“, Viru-Nigula Vallavolikogu 27.05.2021 otsuse
  nr 209 ja Viru-Nigula Vallavalitsuse 17.06.2021 korralduse nr 166 „Vallavara võõrandamine
  elektroonilise enampakkumise korras“ teatab:
  1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv
  kinnistu Eru, Pada-Aruküla küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 607931,
  elamumaa, pindala 4034 m²) alghinnaga kolmteist tuhat (13 000,00) eurot. Enampakkumise
  tähtaeg on 18.06.2021-02.07.2021.
  2. Elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus;
  3. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis
  (www.osta.ee);
  4. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene
  teisiti;
  5. Tagatisraha on
  5% alghinnast s.o 650,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha
  broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase
  oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema
  pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise
  võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud
  kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab
  kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida
  enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud
  summa tagasi oma pangakontole kanda;
  6. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema
  tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele
  Osta.ee portaalis;
  7. Osta.ee portaalis maaüksuse kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja
  nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik selle
  seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga
  tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula
  valla majanduskeskuse juhataja poole (Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected];
  8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine
  kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
  9. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

  9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe
  vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra
  suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
  9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma.
  Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle
  pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast
  pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa.
  Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle
  maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat
  teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
  10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja
  teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
  11. Pakkumise samm on
  200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks
  hinda tõsta;
  12. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Maa hetkehind on
  reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende
  registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
  13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning
  pikenemise samm on
  5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
  14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee
  portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab
  Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon;
  15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi
  pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel
  müügilepingut ei sõlmita;
  16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali
  vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile
  proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab
  koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb
  otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
  17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul
  peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
  17.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
  17.2.selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
  17.3.enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
  18. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult.
  Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita.
  Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise
  või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja
  tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
  19. Kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda
  kinnistuostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale
  eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr
  EE252200221011939622 (Swedbank);
  20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
  21. Kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud kinnistu notariaalne ostu-müügileping 30 päeva
  jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30
  päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates.
  Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata
  jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused
  tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • Заданных вопросов нет

Другие аукционы продавца