Vanavalla kinnistu võõrandamine

Vanavalla kinnistu võõrandamine

42 дней 2 часов Пн 26.08.2024 12:00:00
ID товара: 214573256 Состояние: использованный
Осталось времени:
42 дней 2 часов
Окончание: Пн 26.08.2024 12:00:00
Текущая цена: 7000 EUR
Ваша ставка:

NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.

7000 сделай ставку первым
Ваша ставка:
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пт 21.06.2024 12:00:00
Просмотров: 1624
Последний претендент:
Laadla küla, Saare maakond, Eesti
1
Продавец:
Saaremaa vald100%положительный отзыв
4 oбратная связь    163 подписчики
Saaremaa Vallavalitsus   Пользователь с 21.03.2019
Рег. код 77000306
Состояние: использованный
Расположение: Laadla küla, Saare maakond, Eesti
Koл-во: 1
Транспорт: По договорённости с продавцом Abi
Задаток: 700 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Saaremaa vald100%положительный отзыв э-магазин продавца
Aadress: Saaremaa vald, Laadla küla, Vanavalla
Pindala (ha): 12648 m2
Katastritunnus: 80701:001:0792
Registriosa number: 7554550
Sihtotsarve: ühiskondlike ehitiste maa
Seisukorra/objekti kirjeldus: Tegemist on osaliselt metsastunud ja võssa kasvanud loodusliku rohumaaga
Liitumised: puuduvad
Valmidus: puuduvad
Lisainfo/kitsendused: isikliku kasutusõigus Saaremaa valla kasuks avaliku kasutusse võetud Vana-Torgu - Türju tee (tee nr 8070254).
  avaliku tee kaitsevöönd põhjanurgas
  elektrimaakaabelliin kinnistu põhjaservas tee ääres
Hind: alghind 7000
Käsiraha*: tagatisraha 700
Tasumise info: tagatisraha tasaarveldatakse enne müügihinna tasumist, tasumine enne notaritehingut
   
Kontaktisik: Raivo Kahm
Tutvumise info: Kokkuleppel, kinnistule vaba juurdepääs

 

Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras

Saaremaa vallale kuulub Torgu piirkonnas Laadla külas asuv Vanavalla hoonestamata kinnistu (registriosa nr 7554550, katastritunnus 80701:001:0792, pindala 12648 m2, üldkasutatav maa). Tegemist on osaliselt metsastunud loodusliku rohumaaga. Kinnistul asus mälestusmärk/punamonument, mis 2022. aastal eemaldati. Kinnistul puuduvad liitumised tehnovõrkudega. Kinnistule ligipääs toimub munitsipaalteelt Vana-Torgu – Laadla tee (tee nr 8070013) ja maaüksust läbib põhjaservas isikliku kasutusõiguse lepinguga Saaremaa valla kasuks avalikku kasutusse seatud Vana-Torgu - Türju tee (tee nr 8070254).

Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 29 punkti 2 kohaselt võib vallavara võõrandada nii tasu eest kui ka tasuta, kui vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas.

Saaremaa Vallavalitsus ei kasuta Vanavalla kinnistut valitsemise ega ka muul avalikul otstarbel.
Saaremaa Vallavalitsus on seisukohal, et Vanavalla kinnistu võib enampakkumise korras võõrandada. Enampakkumise alghinna 7 000 eurot määramisel on võetud arvesse eksperdi hinnangut.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 22, § 29 punkti 2, § 30 lõike 1 punkti 4 ja lõike 3, § 31 lõike 1 punkti 2, § 33 lõike 1 ning § 34 lõike 1 punktid 1 ja 2, Saaremaa Vallavalitsus

annab k o r r a l d u s e:

1. Võõrandada elektroonilise enampakkumise korras üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee (edaspidi Osta.ee) portaalis Saaremaa valla omandis olev, Laadla külas asuv Vanavalla hoonestamata kinnistu (registriosa nr 7554550, katastritunnus 80701:001:0792, pindala 12648 m2, üldkasutatav maa). Tegemist on osaliselt metsastunud loodusliku rohumaaga. Kinnistul asus mälestusmärk/punamonument, mis 2022. aastal eemaldati.
Kinnistul puuduvad liitumised tehnovõrkudega. Kinnistule ligipääs toimub munitsipaalteelt Vana-Torgu – Laadla tee (tee nr 8070013) ja maaüksust läbib põhjaservas isikliku kasutusõiguse lepinguga Saaremaa valla kasuks avalikku kasutusse võetud Vana-Torgu -Türju tee (tee nr 8070254).

2. Kinnitada järgmised enampakkumise tingimused:
2.1. enampakkumine toimub 21. juuni 2024. a kella 12.00-st kuni 26. augusti 2024. a kella 12.00-ni;
2.2. enampakkumise alghind on 7 000 eurot;
2.3. tagatisraha on 700 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tagatisraha tasumata ei võimalda oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik pangalingi kaudu kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab summa tagasi oma pangakontole kanda;
2.4. enampakkumisest ei või osa võtta maksuvõlglased ja isikud, kellel on Saaremaa valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused;
2.5. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas isikutunnistusega (ID-kaardiga) või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
2.6. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate enampakkumise tingimustega, on tutvunud kinnistu seisukorraga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja tal ei ole selles küsimuses Saaremaa Vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Saaremaa Vallavalitsuse kinnisvarateenistuse juhataja (Raivo Kahm, tel +372 522 8547, e-post: [email protected]) poole;
2.7. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumise tulemused kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
2.8. võimalik on teha kahte erinevat liiki pakkumist:
2.8.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
2.8.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad pakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
2.8.3. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
2.9. pakkumise samm on 100 (ükssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
2.10. kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
2.11. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
2.12. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Saaremaa Vallavalitsuse komisjon;
2.13. komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
2.14. kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
2.15. enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata 15 päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

3. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
3.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
3.2. selgub, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
3.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktides sätestatud korda.

4. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral enampakkumise tingimuste või protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama enampakkumise võitjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.

5. Enampakkumise võitjal on kohustus sõlmida kinnistu notariaalne müügileping 60 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 60 päeva jooksul ülalnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Ülalnimetatud tähtajaks notariaalse müügilepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja selle võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

6. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna, millest on maha arvatud tema poolt tasutud enampakkumise tagatisraha 700 eurot, hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks kolmandaks päevaks ja kandma selle Saaremaa Vallavalitsuse pangaarvele EE851010602007390004 (SEB Pank) või notari deposiitkontole. Ülalnimetatud kohustuse täitmata jätmise korral kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimisele ja tagatisraha tagastamisele.

7. Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingute sõlmimisega kaasnevad notaritasud ja riigilõivud tasub enampakkumise võitja.

8. Kinnitada elektroonilise enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon:
8.1. Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm, komisjoni esimees;
8.2. Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna vallavaraspetsialist Margo Sooäär, komisjoni liige;
8.3. Saaremaa Vallavalitsuse spetsialist Liana Kaasik, komisjoni liige.

9. Avaldada enampakkumise kuulutus Saare maakonna maakondlikus lehes. Enampakkumise tingimuste terviktekst avaldada Saaremaa valla veebilehel.

10. Korraldus jõustub teatavakstegemisega.
Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamisest

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.
NB! Различные мошенничества - обычное дело! Если вы сообщите свои контактные данные, Osta.ee не сможет защитить вас от мошенников.

  • Заданных вопросов нет
Чтобы задать вопрос просим войти
7000 сделай ставку первым
Ваша ставка:
NB! Если Вы не из Эстонии, то перед тем как делать ставку задайте продавцу вопрос согласен ли он с отправкой за границу.