Valga Haigla Apteek koos inventari ja kaupadega

  • Eseme ID: 135112308
  • Jaga

Valga Haigla Apteek koos inventari ja kaupadega

Eseme ID: 135112308 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 300 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 09.03.2020 15:49:23
Lõpuaeg: N 19.03.2020 12:00:00
Vaadatud: 898
Viimati pakkus:
Peetri tn 2, Valga, Valgamaa, Eesti
1
VALGA HAIGLA AS
Reg. kood 10351752    Kasutaja alates 13.01.2020

Valga Haigla 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Peetri tn 2, Valga, Valgamaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 3000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Valga Haigla — / 0 / vaata kasutaja e-poodi

Valga Haigla Apteek avaliku enampakkumise tingimused

SA Terve Valgamaa, kelle asutajaks ja soodustatud isikuks on AS Valga Haigla müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Valgas Peetri tn 2 asuva jaemüügiapteegi Valga Haigla Apteek 100%-le osaluse alghinnaga 300 000 (kolmsada tuhat) eurot.

Müügiobjekti täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.

1. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivak tele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.03.2020. a kell 12:00

2. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit).

3. Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.

4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 3000 (kolm tuhat) eurot.

5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.

6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole Valga Haigla Apteek osa müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.

7. SA Terve Valgamaa juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamik sest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.

8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.

9. Osa võõrandamise leping sõlmitakse üksnes enampakkumise võitja nimel, seega tuleb osta.ee-s registreerida õige kaustajakonto ja selle alt pakkumine teha.

10. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga SA Terve Valgamaa poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist), kas SA Terve Valgamaa arveldusarvele nr EE531010220228888227 Swedbankis või notari deposiitarvele. Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Sihtasutusele Terve Valgamaa:

a) kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel SA Terve Valgamaa võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja

b) kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande SA Terve Valgamaa 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu- müügilepingu sõlmimise päevast.

11. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud apteegi müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates

enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada või sõlmida leping paremuselt järgmise pakkujaga, kellega õnnestub leping sõlmida.

LISA 1. MUU INFO MÜÜGIOBJEKTI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

1. SA Terve Valgamaa (Müüja) ei vastuta renditaval pinnal (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkue mise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole osto jal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb apteegi seisuskorras „nagu on“ („as is“).

2. Ostja on kohustatud müügiobjekti üle vaatama ja kinnitab ostupakkumisega, et ta on kinnistu, ehitise ja apteegi seisukorraga põhjalikult tutvunud ja on teadlik nende seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone ja on nõus osaluse koos sellega kaasuvaga omandama seisundis, millises see on pakkumise teget mise hetkel. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

3. Rendipind antakse ostjale üle hiljemalt kahekümne (20) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik rendipinnaga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

4. Müüja sõlmib eduka pakkujaga rendilepingu tähtajaga 10 aastat hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale hinnaga 25 €/m2, millele lisandub igaaastane tarbijat hinnaindeksi kallinemine.

5. Müügihind sisaldab apteegis müügihetkel olemasolevat kaupade ja ravimite laojääki väärtuses

70 000 (seitsekümmend tuhat €) (arvestatuna sisseostuhindade alusel).

6. Müügihind sisaldab apteegi väikevara väärtusega 10 511,24 (bilansiline väärtus 31.12.2019).

7. Apteek on liitunud 2017.a Tamro BENU partnerlusprogrammiga, mille alusel BENU PARTNER Valga Haigla Apteek OÜ rendib apteegimööblit väärtusega 15 212.66 €. 
Müügihind sisaldab apteegimööblit, mis on vastavalt Tamroga sõlmitud lepingule 100% välja makstud.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul, kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude müügiobjekti puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikud on AS Valga Haigla juhataja Margus Ulst,e-post: margus.ulst@valgahaigla.ee, telet fon: 7665201, 53318102 ja Valga Haigla apteegi juhataja proviisor Elle Sepp e-post: elle.sepp@valgahaigla.ee, telefon 7665125.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud