Teised kasutajad on vaadanud veel

Haldushoonega kinnistu Paljassaare tee 28d

 • Eseme ID: 130406220
 • Jaga

Haldushoonega kinnistu Paljassaare tee 28d

Eseme ID: 130406220 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 884 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 20.11.2019 10:00:00
Lõpuaeg: K 18.12.2019 10:10:34
Vaadatud: 2839
Viimati pakkus: Bolton
Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
1
AS Tallinna Sadam
Reg. kood 10137319    Kasutaja alates 05.05.2017

AS Tallinna Sadam 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 75250 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: AS Tallinna Sadam100% / 6 / vaata kasutaja e-poodi

AVALIKU ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED: 

 1. AS Tallinna Sadam (edaspidi ka Müüja) müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee (edaspidi Osta.ee) Harju maakonnas Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare tee 28d asuva kinnistu alghinnaga 301 000 (kolmsada üks tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks vastavuses kehtivate õigusaktidega. Kinnistu täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1. Kinnistu paiknemine on näidatud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisaks 2 oleval joonisel (roosa viirutusega).
 2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee-s vastavalt Osta.ee-s kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2019. a kell 10:00.
 3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon), mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 1250 eurot. Vastavalt Osta.ee tüüptingimustele arvutatakse edasine samm hetkehinna põhjal (täpsem info https://www.osta.ee/).
 4. Enampakkumise tagatisraha (Osta.ee-s nimetatud kui käsiraha) suurus on 75 250 (seitsekümmend viis tuhat kakssada viiskümmend) eurot.
 5. Pakkumuse tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda Osta.ee-s vastavalt Osta.ee-s toodud juhistele ja korrale enne pakkumuse esitamist.
 6. Tagatisraha ei tagastata ning see jääb Asile Tallinna Sadam, kui enampakkumise võitja (edaspidi ka Ostja) ei sõlmi kinnistu müügilepingut enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui Müüja hoidub kõrvale müügilepingu sõlmimisest. Müügilepingu sõlmimisel loetakse enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisrahale vastavas osas kinnistu ostuhind tasutuks. Enampakkumise võitja ei saa kinnistu ostuhinda tasaarvestada oma mistahes nõudega ASi Tallinna Sadam vastu.
 7. AS Tallinna Sadam kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata (lükkab kõik pakkumused tagasi) 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
 8. Pakkuja e-kontolt broneeritud käsiraha summa tagastatakse pakkuja e-kontole, kui pakkuja ei teinud oksjonil kõrgeimat pakkumist.
 9. Notariaalne müügileping ja isiklike kasutusõiguste (vt Lisa 1 Asjaõiguslikud koormatised) seadmise lepingud ning asjaõiguslepingud sõlmitakse enampakkumise võitjaga (seejuures enampakkumise võitja isiku vahetamine ei ole võimalik, st et kui Osta.ee kasutajakonto on vormistatud juriidilisele isikule ja juriidiline isik on teinud kõrgeima pakkumuse, siis sõlmitakse müügileping nimetatud juriidilise isikuga ja kui Osta.ee kasutajakonto on vormistatud füüsilisele isikule ja füüsiline isik on teinud kõrgeima pakkumuse, siis sõlmitakse müügileping nimetatud füüsilise isikuga) ASi Tallinna Sadam poolt valitud notari juures ASi Tallinna Sadam poolt teatataval ajal ja kohas 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud, sh isiklike kasutusõiguste seadmise kulud, tasub Ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas ASi Tallinna Sadam arveldusarvele või notari deposiitarvele.

Juhul, kui Ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab Ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama ASile Tallinna Sadam:

- kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimise kohta Ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel AS Tallinna Sadam võib kindel olla, et Ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses; ja

- kinnituse, et Ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud Ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande ASile Tallinna Sadam 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse müügilepingu sõlmimise päevast.

 1. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügilepingut ja isiklike kasutusõiguste seadmise lepinguid ning asjaõiguslepinguid, välja arvatud juhul, kui Müüja hoidub kõrvale müügilepingu sõlmimisest, 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi või ei ole õigeaegselt ostuhinda tasunud (vastavalt enampakkumise tingimuste punktile 9), on ASil Tallinna Sadam õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada. Sellisel juhul pakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile Tallinna Sadam.
 2. ASil Tallinna Sadam on õigus tagasi lükata kõik pakkumised vastavalt ülaltoodud punktile 7. Sellisel juhul kuulub tagatisraha pakkujale tagastamisele, kuid muud pakkuja poolt kantud kulud ei kuulu ASi Tallinna Sadam poolt hüvitamisele.
 3. Enampakkumisel osalemisega kinnitab pakkuja, et ta nõustub enampakkumise tingimustega.


 

LISA 1

 

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare tee 28d

Registriosa nr: 7886050

Katastriüksuse tunnus: 78401:101:2434

Sihtotstarve: 100% tootmismaa

Kinnistu pindala: 2489 m2

Asjaõiguslikud koormatised: hetkel puuduvad, kuid müügilepinguga samaaegselt seatakse kinnistule ASi Tallinna Sadam kasuks tasuta (või kui Müüja nii otsustab, siis õigusaktides sätestatud talumistasuga) ja tähtajatud isiklikud kasutusõigused kinnistul asuvate veetorustiku osade, tuletõrjevee torustiku osa, reovee kanalisatsioonitorustiku osa, sademevee kanalisatsioonitorustiku osa, madalpinge elektrimaakaabelliinide, sidekaablite ja kaablitorustike koos telekommunikatsiooniseadmetega ning kõrgepinge elektriliini (kaitsevööndite ulatused vastavalt õigusaktidele) omamiseks, valdamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks, hooldamiseks, remontimiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks. Nimetatud isiklike kasutusõiguste objektiks olevate tehnovõrkude ja -rajatiste joonistega on võimalik tutvuda Müüja juures eelregistreerimisel.

Võlaõiguslikud koormatised:

 • kinnistu suhtes kehib üürileping tähtajaga kuni 11.10.2021. a, mille alusel on üürnikul õigus kasutada kinnistul paikneva teenistushoone esimest, teist ja kolmandat korrust kokku pindalaga 1579 m2 ning hoones paiknevat gaasikatlamaja koos seadmete ja gaasitorustikuga;
 • kinnistu suhtes kehtib tähtajatu sidevõrgu rendileping, mille alusel on rentnikul õigus kasutada kinnistul paiknevat sidevõrku ja kinnistul paiknevas hoones asuvaid sideseadmete ruume nr 153 ja 207.

Hooned: 4 maapealse korrusega haldushoone/admin.hoone (sadama peahoone), ehitisregistri kood 101028424 (ehitisealune pind ehitisregistris 793 m2 ja suletud netopind ehitisregistris 2406,8 m2).

ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised:

 • veetorustik (ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • kolmandale isikule kuuluv veetoru;
 • madalpinge elektrimaakaabelliinid (ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • kõrgepinge elektriliin (ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • hoones asuv gaasikatlamaja koos gaasitorustikuga;
 • sademevee kanalisatsioon (osaliselt ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • reovee kanalisatsioonitorustik (osaliselt ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • tehniline (tuletõrjevee) veetorustik (ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • hoones (ruumides nr 153 ja 207), hoone välispinnal ja maaüksusel paiknevad sidekaablid ja kaablitorustikud koos telekommunikatsiooniseadmetega (ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • hoones (ruumis nr 207) paiknevad valveseadmed (ei kuulu võõrandatava vara hulka);
 • hoone katusel paiknevad kaks abistava iseloomuga navigatsioonimärki (kaks rohelist tuld, mis moodustavad liini) (ei kuulu võõrandatava vara hulka);

Lisaks ülaltoodutele võib kinnistul paikneda veel rajatisi.

Märkused:

 • hoone seisukord on rahuldav/remonti vajav. Hoones on üürniku poolt teostatud sanitaarremonti;
 • hoones asuv gaasikatlamaja koos seadmetega ning gaasitorustik müüakse koos kinnistuga;
 • kinnistu koosseisu kuuluvate tehnovõrkude ja -rajatiste ehituslik seisukord on teadmata;
 • kinnistu on asfalteeritud;
 • kinnistul võib esineda reostust;
 • kinnistu suhtes kehtib Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering;
 • kinnistu suhtes on menetluses „Paljassaare tee 18, 20, 24, 24a, 26a, 28, 28c, 28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b, 32c, 32d kinnistute ja lähiala detailplaneering“. Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 15.04.2009 korraldusega nr 597-k. Tallinna planeeringute registris (tpr.tallinn.ee) detailplaneeringu nr DP029910. Müüja on detailplaneeringule esitanud oma arvamuse 19.07.2011.a ning kõik sellest arvamusest tulenevad müügiobjektiks oleva kinnistuga seotud õigused ja kohustused (kaasa arvatud tulevikus kolmandate isikute poolt tekkida võivad nõuded) antakse üle Ostjale.

ASile Tallinna Sadam teadaolevad piirangud/kitsendused (enampakkumise väljakuulutamise seisuga):

 • kinnistu jääb Läänemere ranna piiranguvööndisse ja ehituskeeluvööndisse (nähtav Maa-ameti kitsenduste kaardilt);
 • kinnistul paiknevad raudteede kaitsevööndid (nähtavad Maa-ameti kitsenduste kaardilt);
 • kinnistule jäävad kinnistul paiknevate ülalnimetatud (vt ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised) tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndid (ulatused vastavalt õigusaktidele);
 • kinnistut koormavad osaliselt ülalnimetatud (vt Võlaõiguslikud koormatised) üürileping ja sidevõrgu rendileping;
 • kinnistu paikneb kinnistu naabruses tegutsevate ohtlike ettevõtete ohualas vastavalt Maa-ameti ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaardirakendusele;
 • kinnistu asub Paljassaare sadama alal, mille kasutusnõuded tulenevad sadama eeskirjast ning sadamasse sisspääsu korrast. Paljassaare sadama pidaja on AS Tallinna Sadam.

Juurdepääs: kinnistule puudub otsejuurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või tänavalt. Pöörates avalikult kasutatavalt Paljassaare teelt müüdava kinnistu suunas, tuleb läbida kinnistu aadressiga Paljassaare tee 20a, mille omanik on AS Tallinna Sadam ning transpordimaa kinnistu aadressiga Paljassaare tee 32d, mille omanik on OÜ BOLTON REALESTATE (registrikood 11052218). Müüdava kinnistu kasuks ei ole seatud juurdepääsu- ega teeservituute. Nimetatud kahe kinnistu vahele jääb jätkuvalt riigi omandis oleval maal asuv AS-ile Tallinna Sadam kuuluv juurdepääsutee. Kinnistule juurdepääsule kehtivad ASi Tallinna Sadam „Sadama eeskirjast“ ja „Sadamaaladele sissepääsu korrast“ tulenevad kitsendused.

Tehnovõrgud ja -rajatised:

 • ASi Tallinna Sadam kasuks seatavate isiklike kasutusõiguste (vt Asjaõiguslikud koormatised) objektideks olevad tehnovõrgud ja -rajatised, mis ei kuulu võõrandatava vara hulka. Samuti ei kuulu võõrandatava vara hulka hoone katusel asuvad ASile Tallinna Sadam kuuluvad abistava iseloomuga navigatsioonimärgid, hoones ruumides nr 153 ja 207 ruumide rentnikule kuuluvad telekommunikatsiooniseadmed ning hoones ruumis nr 207 paiknevad ASile Tallinna Sadam kuuluvad valve- ja telekommunikatsiooniseadmed (vt ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised), milliseid Ostja ei või mingil moel kahjustada ega eemaldada ning Ostja kohustub tagama abistava iseloomuga navigatsioonimärkide säilimise ja töökorras oleku ning ASile Tallinna Sadam igakordse tasuta juurdepääsu eelnimetatud ASile Tallinna Sadam kuuluvatele objektidele kuni nimetatud objektide eemaldamiseni ASi Tallinna Sadam poolt. Nimetatud ASile Tallinna Sadam kuuluvad objektid on vajalikud ASi Tallinna Sadam poolt Paljassaare sadama pidaja kohustuste täitmiseks.
 • Kolmandale isikule kuuluv veetoru.
 • Ülejäänud kinnistul asuvad tehnovõrgud ja -rajatised on maa olulised osad ja müüakse koos kinnistuga ning Ostjale lähevad kinnistu valduse üleandmisega üle kõik nendega seotud õigused ja kohustused.
 • Kinnistul paikneva tehnilise veetorustiku (tuletõrjeveetorustiku) osa asub ka kolmandate isikute kinnistutel ja teenindab ka neid ning Ostja peab lubama kasutada kinnistu oluliseks osaks olevat tuletõrjevee veetorustikku ja selle juurde kuuluvaid tehnorajatisi ka isikutel, kelle kinnistuid samuti antud tuletõrjevee veetorustik teenindab, tagamaks piirkonna nõuetekohane tuletõrjeveega varustamine. Tuletõrjevee veetorustiku talumiseks ja kasutamiseks ei ole seatud kinnistu omaniku kasuks ülejäänud kinnistutele, kus nimetatud veetorustik asub, ja vastupidi servituute.
 • Kinnistu oluliseks osaks oleva (kinnistut teenindava) gaasitorustiku osa asub ka väljaspool kinnistu piire ning kinnistu omaniku kasuks ei ole seatud servituute väljaspool kinnistut asuva gaasitorustiku osa omamiseks, talumiseks ja kasutamiseks. Kõik nimetatud gaasitorustiku väljaspool kinnistut asuva osaga seotud võimalikud õigused ja kohustused, sh hooldus-, remondi- ja korrashoiukohustus, ja vastutus lähevad kinnistu valduse üleandmisega üle Ostjale.

Teenuslepingud/tarbimislepingud ja liitumised: elektriteenuseid pakub antud piirkonnas AS Tallinna Sadam. Piirkonnas on määratud vee-ettevõtjaks AS Tallinna Vesi, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust, kuid vee- ja kanalisatsiooniteenuseid vahendab ka AS Tallinna Sadam. Hoone on liitunud elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ning gaasiteenusega. Elektri, vee ja kanalisatsiooniga liitumine, kui sellega ei kaasne Ostjast tulenevalt täiendavaid kulusid, sisaldub kinnistu ostuhinnas. Hoones on gaasiküte. Hoones paiknev gaasikatlamaja müüakse koos hoonega. Gaasivarustusega liitumispunkt asub väljaspool kinnistut. Elektri peakaitsme suurus on 2 x (3 x 160 A) + 3 x 100 A.

MUU INFO KINNISTU JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

 1. Müüja ei vastuta kinnistul (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike puuduste, s.h varjatud puuduste, eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara selliste puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb kinnistu seisuskorras „nagu on“ („as is“).
 2. Ostja on kohustatud kinnistu ja sellel paiknevad müüdava vara koosseisu kuuluvad ehitised üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu ja müüdava vara koosseisu kuuluvate ehitiste seisukorrast, on teadlik asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
 3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud müüdaval kinnistul paiknevate ehitistega seotud andmete õigsuse ega tegelikkusele vastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda Ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.
 4. Hoonele ei ole väljastatud energiamärgist.
 5. Kinnistu selle suhtes kehtivate kasutuslepingutega (vt Võlaõiguslikud koormatised) katmata osa otsene valdus ja kasutuslepingutega kaetud osa kaudne valdus antakse Ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik kinnistuga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates valduse üleandmisest. Alates valduse üleminekust Ostjale kuni kinnistu Ostja nimele kinnistamise aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) hüvitab Ostja Müüjale Müüja poolt kinnistu eest tasutud maamaksu maksuteatise ja Müüja poolt esitatud arve alusel.
 6. Müüja lõpetab kinnistu suhtes kehtiva kindlustuslepingu kinnistu valduse Ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui Ostja kantakse kinnistusraamatusse kinnistu omanikuna enne selle valduse Ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab Ostja müügilepingus Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õigusega volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
 7. Kinnistule seatakse müügilepinguga samas dokumendis enampakkumise tingimustes (vt Asjaõiguslikud koormatised) nimetatud isiklikud kasutusõigused Müüja kasuks, mis jäävad kehtima ka pärast müügilepingu sõlmimist ja Ostja kandmist kinnistusraamatusse kinnistu omanikuna.
 8. Müüja müüb kinnistu koos seda koormavate müügilepingu sõlmimise hetkel kehtivate kasutuslepingutega (täpsem info lepingute kohta vt Võlaõiguslikud koormatised) ning Ostjale lähevad samaaegselt kinnistu valduse üleandmisega üle nimetatud lepingutest Müüjale tulenevad õigused ja kohustused, kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti. Müüja ja Ostja välistavad võlaõigusseaduse § 291 lg 4 ja 323 lg 2 kohaldumise nimetatud lepingute üleminekul Ostjale ning Müüja ei vastuta pärast lepingute Ostjale üleminekut nimetatud lepingutest tulenevate kohustuste täitmise ega nõuete eest.
 9. Ostja kohustub kinnistu valdamisel ja kasutamisel järgima ning tagama, et ka Ostja poolt lubatud ja teadmisel kinnistul tegutsevad kolmandad isikud järgiksid Paljassaare sadama alal kehtivaid sadama ala kasutus- ja juurdepääsunõudeid.
 10. Müüja ei vastuta kinnistul esineda võiva reostuse eest.
 11. Ostja ei või mingil moel kahjustada kinnistul Müüjale ja kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi ning kohustub tagama nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikele või nende poolt näidatud isikutele vajadusel vaba ööpäevase tasuta juurdepääsu nimetatud tehnovõrkudele ja -rajatistele ning õiguse neid sihipäraselt kasutada. Juhul kui Ostjal osutub vajalikuks nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste ümbertõstmine, siis teeb seda Ostja oma kulul kooskõlastatult nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikega. Juhul kui nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikud soovivad kinnistule seada tehnovõrkude ja -rajatiste omamist ja kasutamist võimaldavad servituudid, siis kohustub Ostja sellega nõustuma ja sõlmima vajalikud lepingud.
 12. Kuni kinnistul jätkub sadamateenuste osutamine ASi Tallinna Sadama poolt, kohustub Ostja oma kulul täitma Paljassaare sadama turvalisuse ja teisi nõudeid, mis tulenevad õigusaktidest, sealhulgas iseäranis kõiki sadamarajatise valdaja kohustusi, mis tulenevad sadamaseaduse 3., 4. ja 5. peatükist, s.h kandma vastavaid kulusid, alates kinnistu valduse Ostjale üleandmisest, kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti.
 13. Kinnistuga koos võõrandatakse Ostjale ka kinnistut teenindavad väljaspool kinnistu piire asuvad asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lõikes 1 sätestatule vastavad Müüjale kuuluvad tehnovõrgud ja -rajatised vallasasjadena, kui seda võimaldab kehtiv seadusandlus ja kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti. Juhul, kui eelnimetatud kinnistu piiridest väljaspool asuvaid tehnovõrke ja -rajatisi koos kinnistuga ei võõrandata, siis kinnistu ostuhind ega muud müügitingimused sellest ei muutu. Kõik eelnimetatud kinnistu piiridest väljaspool asuvate tehnovõrkude ja -rajatistega seotud võimalikud õigused ja kohustused, sh hooldus-, remondi- ja korrashoiukohustus, ja vastutus lähevad kinnistu valduse üleandmisega üle Ostjale.
 14. Enampakkumise tingimustes sätestamata tingimustes lepitakse kokku müügilepingu sõlmimisel.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi, ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks, kuid nimetatud kulud ei kuulu Müüja poolt hüvitamisele. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks on vajalik vastav soov edastada ja objektiga tutvumise aeg eelnevalt Müüjaga kokku leppida e-posti teel aadressil p.yts@ts.ee.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude kinnistut puudutavate andmetega (dokumentidega ja joonistega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel ja konfidentsiaalsuslepingu sõlmimisel. Kontaktisikuks on AS Tallinna Sadam kinnisvara valdkonna juht Piret Üts, e-post: p.yts@ts.ee, telefon: +3725201866.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Ühtegi küsimust ei ole esitatud

Müüja teised oksjonid