Other users have also viewed

Hoonestatud kinnistu Oa 35a, Tartu (pumbamaja; 2820 m2)

  • Item ID: 154815883
  • Share
1/1

Hoonestatud kinnistu Oa 35a, Tartu (pumbamaja; 2820 m2)

Item ID: 154815883 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 405 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Wed 14.04.2021 11:00:00
Closing time: Wed 19.05.2021 11:00:00
Viewed: 2461
Last bidder: BIGS Eesti
Oa 35a, Tartu, Tartumaa, Eesti
1
aktsiaselts Tartu Veevärk
Reg. code 10151668    User since 14.04.2021

Tartuvesi 100%
Item condition: used
Location: Oa 35a, Tartu, Tartumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 35000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Tartuvesi — / 0 / View other items of the seller

AS Tartu Veevärk (registreerimiskood: 10151668, asukoht Tähe 118 Tartu 51013) nõukogu otsustas 12.03.2021 toimunud istungil anda nõusolek võõrandada elektroonilise enampakkumise korras Tartu linnas aadressil Oa 35a asuva kinnistu (kinnisasi nr 2812003) tasumisega rahas. 

Kinnistu andmed: aadress Oa 35a, Tartu, kinnistu katastritunnus on 79301:001:0499, sihtotstarve tootmismaa 100% , pindala 2820 m2. Kinnistu on hoonestatud, hoonestus on amortiseerunud (pumbamaja). Tartu linna üldplaneeringu kohane kinnistu sihtotstarve on elamumaa.

Enampakkumise korraldaja poolt kinnistu ettenäitamist ja eelnevat tutvustamist ei toimu. Enampakkumise korraldaja ei anna omapoolseid kinnitusi ega vastuta kinnistu võimaliku ehitusõiguse ulatuse kohta. Kinnistu müüakse olemasolevas seisukorras ehk nii nagu on.

Enampakkumise korraldaja on AS Tartu Veevärk. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis.

Lisainfo:
AS Tartu Veevärk finantsdirektor Marko Mitt tel 5027023 või e-posti aadress [email protected]

Enampakkumise alghinnaks on 350 000 eurot ja tagatisraha on 35 000 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.

Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna.

Enampakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata. Tagatisraha arvestatakse müügihinna hulka.

Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis 14.04.2021 11:00 kuni 19.05.2021 kell 11:00. Kogu enampakkumise kestuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:

  • tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

  • automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.

Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi.

Pakkumise samm on sõltuv enampakkumisel kujunevast hetke hinnast. Soovi korral saab oksjonil osaleja teha pakkumise ka suuremas summas kui on pakkumise sammu suurus.

Pakkumise sammu kujunemise tabel on nähtav leheküljel: http://www.osta.ee/support/?act=support.page&id=1029

Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit.

Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab AS Tartu Veevärk juhatus.

Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita.

Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on Osta.ee portaali vahendusel enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada enampakkumise korraldajale proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Protestid registreeritakse ja nende osas tehakse kolme päeva jooksul otsus protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

  • enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

  • selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

  • enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda.

Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.

Enampakkumise võitjaga ostu-müügi lepingu sõlmimise otsustab AS Tartu Veevärk nõukogu. AS Tartu Veevärk nõukogul on õigus enampakkumise kulgu või muude pakkumisega seotud ebakorrektsete asjaolude ilmnemisel enampakkumise tulemust mitte kinnitada.

Kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tuleb tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind AS Tartu Veevärk pangaarvele EE342200221011417115 Swedbank või notari deposiiti.

Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja.

Kinnistu Ostja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu ühe kuu jooksul AS Tartu Veevärk nõukogu otsusest sõlmida Ostjaga leping. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Müüdud vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse ühe nädala jooksul pärast notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist.

Lisainfo:

AS Tartu Veevärk finantsdirektor Marko Mitt tel 5027023 või e-posti aadress [email protected].

NB! Palume huvilistel kindlasti varaga/kinnistuga tutvuma minna ning kinnistu ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
* Kui oksjoni võitja loobub ostust, siis vastavalt Osta .ee kasutajalepingule ja hinnakirjale on Osta.ee’l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.
* Kinnistu ja oksjoni arve/ ostu-müügi leping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).
* Kui soovite arvet/ ostu-müügi lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha. Kõik kinnistu vormistamisega seotud kulud kannab ostja. 

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked