TOSOOL -36C sinine (JAHUTUSVEDELIK) 200L

1/1

TOSOOL -36C sinine (JAHUTUSVEDELIK) 200L

Item ID: 134697039 Item condition: new Delivery time: 3 days
Price: 139 EUR
Quantity:
Available: 100
Total: 139 EUR

You can buy this item even if you don't yet have an Osta.ee user account

BuyNow 139 €
Quantity:
Available: 100
You can buy this item even if you don't yet have an Osta.ee user account
Pickup
Viewed: 143
Maardu, Harjumaa, Харьюмаа, Эстония
100
IBCfittings OÜ
Reg. code 14746111    User since 23.01.2020

IBCfittings 100% e-store
Item condition: new
Location: Maardu, Harjumaa, Харьюмаа, Эстония
Quantity: 100
Delivery time: 3 days
Shipping/Delivery: Pickup
Return: I agree to take back the item within 14 days, if it is not suitable for the buyer. Buyer pays all shipping costs. Item must be unused and in original packaging with tags Abi
Payment: by bank transfer, by transfer from Osta.ee e-account
Seller: IBCfittings100% / 160 / view user's e-store

Kasutusvalmis jahutusvedelik sõidukitele on ette nähtud kasutamiseks igat tüüpi kaasaegsetes jahutussüsteemides, lähtuvalt süiduki tootaja juhistega sätestatust. Kaitseb jahutussüsteemi temperatuuril üle -36°C. Tosool võib kasutada koos teiste jahutusvedelikega (etüleenglükooli basil valmistatud). Vastab BS 6580 ja ASTV 3306 standarditele.

 

Toote tüüp: Kasutusvalmis

Pakkimine: 200 lit

Tootekood: 040914

Päritoluriik: Eesti

Külmumistemperatuur -36 ° C

Keemispunkt (° C): 107 ° C

Tihedus 20 ° C juures: 1 076 g / cm3

Soovitatav säilitustemperatuur minimaalselt: 0 C maksimaalselt: 38 C

Värv: sinine

pH (ASTM D-1119): 10,5

 

H302 - Allaneelamisel kahjulik 

H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (allaneelamisel )

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas 

P260: Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata 

P264: Pärast käitlemist pesta hoolega 

P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga 

P330: Loputada suud 

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas

 

KOOSTIS: etüleenglükool, vesi, lisandid.

TOOTJA: MASTERCHEM OÜ, Reg.nr 10755076 LAO 4, Maardu 74114 Estonia

 

------------------------------------

 

Тосол -36 ° C синий Готовая к использованию охлаждающая жидкость для транспортных средств предназначена для использования во всех типах современных систем охлаждения, указанных изготовителем транспортного средства. Защищает систему охлаждения при температуре выше -36 ° С. Тосол можно использовать в сочетании с другими охлаждающими жидкостями (на основе этиленглюколя). Соответствует стандартам BS 6580 и ASTV 3306.

Не повреждает резиновые или пластиковые детали. Сделано в MasterChem.

Торговое название: Антифриз -36 ° C зелёный

Тип продукта: Готов к использованию

Упаковка: 200 лит

Код товара: 040914

Страна происхождения: Эстония

Точка замерзания -36 ° C

Точка кипения (°C): 107 ° C

Плотность при 20ºC: 1076 г / см3

Рекомендуемая температура хранения минимум: 0 C Максимум: 38 C

Цвет: синий

pH (ASTM D-1119): 10,5H302 - Вреден при проглатывании. 

H373 - Может вызвать повреждение органов при длительном или многократном воздействии (при проглатывании).

P102: Держать в месте, недоступном для детей.

P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.

P264: После работы тщательно вымыть …

P301 + P312: При проглатывании: Обратиться в токсикологический центр/или к специалисту/…/ при плохом самочувствии.

P330: Прополоскать рот.

P501: утилизировать содержимое / контейнер на месте для сбора конкретных отходов

 

Содержит: этиленглюколь,вода, добавки.

Производитель: MASTERCHEM OÜ, Reg.nr 10755076 LAO 4, Maardu 74114 Estonia

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked
Please log in to ask questions login
BuyNow 139 €
Quantity:
Available: 100
You can buy this item even if you don't yet have an Osta.ee user account

Items that you might be intrested in